Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) keskittyy tukemaan yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Strategisen tutkimuksen Ratkaisuja tieteestä -palvelu tarjoaa ilmiölähtöisesti tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia konkreettisia ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin.

Lue lisää Strategisesta tutkimuksesta

Ohjelma-arviointi 2023: strateginen tutkimus on vahvistanut poikkitieteellistä tutkimusta ja yhteiskehittämisen valmiuksia

Ohjelma-arviointi 2021: monitieteinen strateginen tutkimus tukee koko yhteiskuntaa

Arviointi 2021: strategisen tutkimuksen rahoitus tuonut lisäarvoa tutkimukseen ja yhteiskuntaan

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?