Finansiering för samhälleliga utmaningar

Finlands Akademi stöder högklassig, ansvarsfull och effektiv forskning samt utnyttjandet av den för samhällets bästa. Vi sörjer långsiktigt för försörjningsberedskapen i fråga om information och kompetens genom att på bred front stödja forskningsfältet inom alla vetenskaps- och forskningsområden. Högklassig forskning producerar kompetens med vilken vi tar tag i stora samhälleliga utmaningar.

Vår verksamhet i siffror 2023.png

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?