Finlands nationella IIASA-kommitté

Finland representeras i verksamheten i anslutning till IIASA av en nationell IIASA-kommitté, som tillsätts av Finlands Akademi. Akademin svarar dessutom för betalningen av den årliga IIASA-medlemsavgiften. Medlem i IIASA (National Member Organization, NMO) är alltså Finlands IIASA-kommittén, inte finska staten. Kommittén utnämns av Finlands Akademis generaldirektör och, beroende på arten av IIASA-verksamheten, av företrädare för den vetenskapliga forskningen, forskningsutnyttjare och den offentliga förvaltningen.

Finlands IIASA-kommitténs uppgifter:

 1. styra, övervaka och utveckla Finlands medverkan i IIASA:s verksamhet
 2. besluta om Finlands representation i andra IIASA-organ än rådet
 3. följa forskningen som hänför sig till institutets verksamhet och främja utnyttjandet av den i Finland.

Under perioden 1.1.2024–31.12.2026 hör följande personer till Finlands IIASA-kommittén:

 • professor Olli Varis, Aalto-universitetet
 • akademiker Markku Kulmala, Helsingfors universitet (viceordförande)
 • forskarprofessor Raisa Mäkipää, Naturresursinstitutet
 • professor Ahti Salo, Aalto-universitetet
 • ledande sakkunnig Sari Löytökorpi, statsrådets kansli
 • forskningsprofessor Anna Rotkirch, Befolkningsförbundet
 • direktör för internationella ärenden Janica Ylikarjula, VTT
 • direktör Jussi Vauhkonen, Finlands Akademi
 • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, Finlands Akademi (sekreterare)

Har du frågor eller synpunkter?