EDCTP2

EDCTP2, partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning, syftar till att stödja kliniskt forskningssamarbete för att ta fram nya läkemedel, vacciner och diagnostiska metoder mot HIV/AIDS, tuberkulos, malaria och andra smittsamma sjukdomar.

EDCTP2 ska under en period på tio år (2014–2024) främja forskningen på området med ca 1,4 miljarder euro. Hälften av pengarna ska kanaliseras via EU:s ramprogram Horisont 2020 och hälften via de medverkande länderna. Finlands Akademi är full medlem i partnerskapet. Den finländska finansieringen förverkligas som en del av finansieringen av utvecklingsforskning.

Mer information

  • EDCTP webbplats
  • ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn 0295 335 082

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

 

Har du frågor eller synpunkter?