EU-CELAC Platform

Finlands Akademi medverkar i EU-CELAC Platform, ett nätverk av forskningsfinansiärer i Europa, Latinamerika och Karibien. Nätverket har varit verksamt sedan 2013, ursprungligen under namnet ERANet-LAC. Syftet med nätverket är att främja samarbete inom vetenskap, teknik och innovation mellan de länder som deltar, till exempel genom att mellan kontinenter skapa nätverk för finansiärer och arrangera gemensamma utlysningar för forskningsfinansiering.

Projektets tematiska områden är bioekonomi och livsmedelssäkerhet, informations- och kommunikationsteknik för att möta samhällsutmaningar, biologisk mångfald och klimatförändringar, energi och hälsa. I nätverket medverkar bland annat Akademins avtalspartner: brasilianska CNPq och chilenska CONICYT som bägge är nationella råd för vetenskaplig och teknologisk utveckling i sitt land.

Akademin har deltagit i två gemensamma utlysningar som arrangerats av EU-CELAC Platform (för projektet ERANet-LAC) om biologisk mångfald, hållbar energi och IKT-forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?