Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP)

Finlands Akademi medverkar i forskningsfinansiärernas internationella nätverk Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP). Förutom Akademin deltar flera finansieringsorganisationer från Europa liksom Nord- och Sydamerika, bland annat från USA, Argentina, Kanada, Brasilien, Chile, Mexiko, Storbritannien och Tyskland. Här medverkar bland annat Akademins avtalspartner: Chiles nationella råd för vetenskaplig och teknologisk utveckling CONICYT och Sao Paulos forskningsstiftelse FAPESP från Brasilien.

Projektet syftar till att främja och öka i synnerhet ett transatlantiskt samarbete kring både forskningsfinansiering och forskning mellan de länder som deltar. Avsikten är även att få synlighet för forskningens genomslag inom samhällsvetenskap och humaniora.

Nätverket finansierar tre forskningsprogram:

  • Digging into Data Challenge (2017–2021), som finansierar fyra finländska delprojekt
  • Social Innovation (2019–2022), som finansierar två finländska delprojekt.
  • Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (2022-2024), som finansierar tre finländska delprojekt.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?