Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning har publicerats

3.3.2021

Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning 2021 har lagts ut på Akademins webbplats. Ansökningstiden är 1.–28.4.2021. Utlysningen som gäller forskningsinfrastruktur (FIRI-utlysningen) stänger den 19 maj 2021.

I april 2021 utlyser Akademin finansiering inom forsknings- utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023, inom ett akademiprogram för forskning kring den cirkulära ekonomin samt för forskningsinfrastrukturer.

Inom ramen för programmet ICT 2023 utlyser Akademin finansiering för forskning om nya metoder baserade på artificiell intelligens samt för forskning om säkerhet och integritet i decentraliserade system. Akademins finansieringsbudget inom dessa två teman är totalt 7 miljoner euro.

Målet med akademiprogrammet Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi är att ta fram forskningskunskap om de kritiska materialflödena inom cirkulär ekonomi, högteknologiprodukter och tjänster inom cirkulär ekonomi, samarbetet mellan olika aktörer inom cirkulär ekonomi och verksamhetsstyrning samt om den cirkulära ekonomins koppling till urbanisering. Akademiprogrammets finansieringsbudget är 8 miljoner euro.

Utlysningen för forskningsinfrastrukturer är öppen till den 19 maj. I april öppnas två FIRI 2021-utlysningar: en utlysning för vägvisarens forskningsinfrastrukturer och projekt som har kopplingar till internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem och en utlysning för forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren. Akademins sammanlagda finansieringsbudget för de två FIRI-utlysningarna är ca 30 miljoner euro.

Finansiering som kan sökas i april 2021

För forskning

För forskningsmiljöer

För strategisk forskning

Mer information

  • Närmare uppgifter ges av utlysningarnas kontaktpersoner.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?