Utlysning i augusti: specialfinansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

30.6.2020

I statens fjärde tilläggsbudget anvisades Finlands Akademi 20 miljoner euro för år 2020 för att stödja vetenskaplig forskning i anslutning till krisberedskap och försörjningstrygghet.

De projekt som finansieras inom utlysningen ska utöver högklassig forskning främja ett mer omfattande samhälleligt genomslag av ämnesområdet. Finansieringsbesluten fattas utifrån en internationell referentgranskning och utlysningens mål.

  • När öppnar och stänger utlysningen? Utlysningstexten publiceras efter mitten av augusti och utlysningen öppnar före slutet av augusti. Ansökningstiden går ut i mitten av september. Besluten fattas i slutet av 2020.
  • Vem kan ansöka? Finansieringen kan sökas av forskargrupper och konsortier bestående av forskargrupper. Finansieringen beviljas till enskilda projekt eller konsortieprojekt.
  • Vad är finansieringsperioden? Finansieringsperioden kan inledas retroaktivt från och med att utlysningstexten publiceras. Finansieringsperioden avslutas senast den 30 november 2023.

Tidigare i år har Akademin finansierat forskningsprojekt i anslutning till coronavirusepidemin (Se Finansieringsbesluten klara inom Finlands Akademis utlysning för covid-19-forskning och Covid-19-vaccin- och -läkemedelsutveckling får 10 miljoner euro av Finlands Akademi).

I utlysningen för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet är målet att i stor utsträckning finansiera flervetenskaplig forskning som hänför sig till utlysningens teman. Utlysningens noggrannare teman och mål blir klara under sommaren efter diskussioner med intressentgrupper.

Mer information om utlysningen och tidtabellerna kommer att läggas ut på Akademins webbplats och Twitter-konto före början av augusti.

Läs också:

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?