STN päätti vuoden 2020 rahoitettavat konsortiot

10.11.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 9.11.2020 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin kahdessa ohjelmassa yhteensä 34 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä yhdeksän konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Ohjelmat, joihin konsortiot valittiin, ovat:

Molemmat ohjelmat ovat uusia ja toimivat vuoteen 2026 saakka.

Rahoitetut konsortiot valittiin kaksivaiheisessa ohjelmahaussa varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta. Varsinaisessa haussa hakemukset käsiteltiin kussakin ohjelmahaussa kahdessa eri paneelissa. Toinen paneeleista paneutui hakemusten tieteelliseen laatuun, kun taas toinen keskittyi hakemusten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Neuvoston kokonaisharkinta perustui paneelien arviointilausuntoihin ja ohjelman tavoitteisiin. Valintojen kriteereinä olivat tutkimuksen laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus.

Toiseen vaiheeseen kutsuttujen konsortioiden hakemukset olivat korkeaa tieteellistä tasoa. Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan Kimmo Nuotion mukaan kaikkien rahoitettavien konsortioiden suunnittelema työ on myös yhteiskunnallisesti merkittävää.

”Strategisen tutkimuksen neuvosto oli taas kerran tiukassa paikassa valitessaan rahoitettavat hakemukset toiselle kierrokselle kutsuttujen joukosta. Olemme kuitenkin hyvin tyytyväisiä lopputulokseen, sillä valitut tutkimuskonsortiot antavat monipuolisesti sisältöä näille kahdelle tutkimusohjelmalle. Konsortioilta voi odottaa korkeatasoista tieteellistä panosta samoin kuin aitoa vaikuttavuutta sekä yhdessä muiden konsortioiden kanssa että erikseen”, toteaa Nuotio.   

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?