Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering, PROFI 6 -utlysningen 2020

7 maj 2020
16 juni 2020 kl. 16.15 finsk tid
100 miljoner euro
1 januari 2021–31 december 2026
Under behandling
  • Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. Konsortieansökningar godkänns inte.

Målet med Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet.

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten fram konkreta planer för att utveckla forskningens kvalitet och genomslag. I planerna ska universiteten beskriva de tillämnade åtgärderna som förstärker styrkor, tematiska forskningshelheter och/eller framväxande forskningsområden och ge en klar tidtabell för planerna.

Akademin är beredd att finansiera PROFI 6-utlysningen med en total finansieringsbudget på 100 miljoner euro. Profileringsfinansieringen beviljas för en viss tid.

Ansökningarna lämnas in och forskningsplatsens förbindelser ges av universitetens behöriga personer via Finlands Akademis e-tjänst. Ansökningar kan beredas och lämnas in fr.o.m. den 7 maj 2020. Ansökningstiden går ut den 16 juni 2020 kl. 16.15 finsk tid.

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst.

Akademins finansiering beviljas på basis av kollegial bedömning, dvs. peer review. PROFI 6-ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel i höst 2020.

Då finansieringsbesluten bereds och fattas, beaktar Akademin den ansökta finansieringens förhållande till de planerade profileringsåtgärderna och universitetets forskningsfinansieringshelhet samt universitetets mellan- och slutrapporter om de profileringsåtgärder som finansierats i tidigare omgångar.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas in forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?