Fullmakt

 

Den sökande (dvs. forskningens ansvariga ledare) kan ge fullmakt till en eller flera personer så att de kan läsa eller redigera en oavslutad ansökan i e-tjänsten.

Fullmakt ges i e-tjänsten på fliken Fullmakt (Authorisation). Observera att fullmakten är giltig endast när utlysningen är öppen.

De detaljerade anvisningarna finns under e-tjänstens anvisningar (Så här ges fullmakt i e-tjänsten).

Har du frågor eller synpunkter?