Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpailulla rahoituksella, Profi 6 -haku 2020

7.5.2020
16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
100 miljoonaa euroa
1.1.2021-31.12.2026
Käsittelyssä
  • Hakijana yliopistot, kukin yliopisto yhdellä hakemuksella. Hakuun ei voi jättää konsortiohakemuksia.

Yliopistojen profiloitumisen tukeminen kilpailulla rahoituksella -rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen konkreettiset suunnitelmat. Suunnitelmissa yliopistot kuvaavat suunnitellut toimet, joilla vahvistetaan vahvuuksia, temaattisia tutkimuskokonaisuuksia ja / tai nousevia tutkimusalueita ja antavat toimille selkeän aikataulun.

Akatemia on varautunut rahoittamaan Profi 6 -haussa yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen edistämiseen liittyviä toimia yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus on määräaikaista.

Yliopistojen nimeämät toimivaltaiset henkilöt jättävät hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin ja antavat verkkoasioinnissa suorituspaikan sitoumukset. Hakemuksen voi laatia ja jättää aikaisintaan 7.5.2020 ja viimeistään määräaikaan 16.6.2020 klo 16.15 mennessä.

Hakemus koostuu Akatemian verkkoasioinnissa täytettävistä lomakkeista.

Akatemian rahoitus perustuu vertaisarviointiin. Profi 6 -hakemukset arvioidaan kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvassa paneelissa syksyllä 2020.

Rahoituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä otetaan huomioon Akatemialta haettavan rahoituksen suhde suunniteltuihin profiloitumistoimiin ja yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen sekä yliopistojen loppu- ja väliraportointi jo rahoitettujen profiloitumistoimien edistymisestä.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. 

Lue koko hakuilmoitus alta tai tulosta se alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?