COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus

7.4.2020
28.4.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
1.2.2020–31.12.2021 (myös ennen rahoituspäätöstä syntyneet, relevantit kustannukset voidaan kattaa)
Päätetty
  • Hakijana tutkimusorganisaatio, kukin organisaatio yhdellä hakemuksella. Tutkimusorganisaatio kokoaa yhteen osahakemusten suunnitelmat.

COVID-19-epidemian erityisrahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa ajankohtaiseen koronavirusepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Erityisrahoituksella pyritään nopeasti suuntaamaan jo käynnissä olevaa tutkimusta uudelleen tukemaan COVID-19-epidemian torjumista ja sen seurausten lieventämistä.

Rahoitusta hakeva tutkimusorganisaatio kuvaa hakemuksessaan ne tutkimushankkeensa (jäljempänä osahakemukset), joilla on käynnissä tämän haun kannalta relevanttia Akatemian rahoituksella tehtävää tutkimusta. Osahakemusten tutkimus liittyy jo suoraan tai se voidaan suunnata COVID-19-epidemiaan, sen vaikutusten hillintään ja/tai niiden ehkäisyyn. Hakemuksessa tulee olla uskottava suunnitelma osahakemusten ja niiden vastuullisten johtajien mahdollisuudesta tukea yhteiskunnan selviytymistä epidemiasta ja sen vaikutuksista sekä yhteiskuntaan että yksilöihin tutkimuksellisilla tai muilla keinoilla.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulee olla julkista ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen on oltava eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?