Bidrag för anställning som akademiprofessor, preliminär ansökan, alla forskningsområden

2.9.2019
26.9.2019 kl 16.15 finsktid
1.9.2021–31.8.2026
Beslutad
  • Avlöningsbidraget för fem år uppgår till 789 973 euro per akademiforskare, som motsvarar en månadslön på 9 000 euro. De som valts till akademiprofessor kan ansöka om finansiering för      forskningskostnader med en sklid ansökan.

Till akademiprofessor kan utnämnas en person som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses bidra till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin både under sin akademiprofessur och efter den.

Anställning som akademiprofessor är avsedd endast för forskning på heltid och därmed sammanhörande verksamhet. En akademiprofessor arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare.

Ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor sker i två steg. De preliminära ansökningarna ska bedömas i paneler under septemberutlysning 2019. Akademins allmänna sektion ska besluta de sökande som inbjuds till andra steget på basis av bedömningsutlåtandena. Det andra steget införs i vår 2020. 

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan.Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?