Akatemiaohjelma: Elämän molekulaariset säätelyverkostot (R'Life), haku Akatemian rahoitusta jo saaville tutkijoille

2.4.2019
24.4.2019 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2020–31.12.2022
Päätetty
  • Haun kokonaisrahoitus enintään 2 miljoonaa euroa
  • Hakijana yksittäinen tutkimusryhmä

Lisähaun ohella järjestetään konsortiohaku uusille avauksille

Elämän molekulaariset säätelyverkostot -ohjelman tavoitteena on ymmärtää laajempia kokonaisuuksia genomin toiminnasta ja sen rakenteesta. Ohjelma lisää tietoa siitä, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille, ja miten nämä yhteydet ohjaavat elämän toimintoja. Haku edistää uusimpien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa jo käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Rahoitetut hankkeet liitetään osaksi ohjelmaa. Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tämän ohjelman tausta, tavoitteet, aihealueet ja arvioinnin kriteerit. Lue koko hakuilmoitus ja arviointikriteerit alta.

Hankkeen vastuullisen johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut tai professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voi hakea tutkija, jolla on haun päättymispäivänä 24.4.2019 Suomen Akatemian myöntämää tutkimusrahoitusta hankkeeseen, jonka rahoituskausi on käynnissä. Rahoitusta haetaan yksittäiselle hankkeelle, ei konsortiolle.

Ohjelmassa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 2 miljoonalla eurolla. Kukin hakija voi hakea Akatemialta rahoitusta yhteensä enintään 250 000 euroa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen (rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden) ollessa ristiriidassa, rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden sisältämä teksti on aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?