Akademiprogram: Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS), utlysning för internationella projekt

2.4.2019
24.4.2019 kl 16.15 finsktid
1.1.2020-31.12.2022
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 2 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskargrupp eller ett konsortium

Inom akademiprogrammet Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS) öppnas en kompletterande utlysning för forskargrupper som samarbetar internationellt. En förutsättning för finansieringen är ett högklassigt och äkta samarbetsförhållande med den utländska forskningsgruppen. Målet med utlysningen är att stödja finländska forskares forskningssamarbete med forskare från länder utanför EU och associerade länder (läs mer under Bakgrund och mål nedan). I utlysningen förutsätts en starkare förbindelse av den finländska forskningsplatsen än vad som vanligen krävs i Akademins utlysningar.

I utlysningen finansieras projekt som forskar kring apparatdrivna och funktionella avbildningsmetoder som grundar sig på strålningsdetektion. Tillämpningsområdet för avbildningsmetoden kan vara någonting annat än hälsa och säkerhet (t.ex. bestämning av konstverks äkthet). Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Utlysningen har en total finansieringsbudget på 2 miljoner euro. Ett projekt (enskilt projekt eller konsortium) kan totalt ansöka om högst 500 000 euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Vi rekommenderar att de sökande kontaktar utlysningens kontaktperson innan de lämnar in ansökan.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?