Profileringsfinansieringen har hjälpt universiteten i Finland att konkretisera strategiska val

31.10.2022

Slutrapporterna från de projekt som fått profileringsbidrag från den tredje omgången (2017‒2021) av Finlands Akademis finansiering för att stärka universitetens profilering (Profi) har nu godkänts. Akademins finansiering för projekten uppgick till 50 miljoner euro.

Målet med Akademins profileringsfinansiering är att stödja och påskynda utvecklingen av forskningens kvalitet vid universiteten i Finland utifrån universitetens egna strategiska val. Finansieringen beviljas för en viss tid och syftet med den är att stärka och framdriva utvecklingsåtgärder som främjar forskningens kvalitet. Universitetens egna satsningar har stor betydelse för hur utvecklingsåtgärderna lyckas. I Profi-slutrapporterna berättar universiteten om de effekter som kan ses genast efter finansieringsperioden.

”Det fullständiga genomslaget av profileringsfinansieringen kommer att synas först på längre sikt. Redan nu kan man dock konstatera att finansieringen har hjälpt universiteten att konkretisera sina strategiska val”, säger Finlands Akademis styrelseordförande Johanna Myllyharju.

”Universiteten är naturligtvis av mycket olika storlek. Därför är omfattningen av de åtgärder som förbättrar forskningens kvalitet också olika, även om metoderna är likadana”, tillägger Myllyharju.

Av slutrapporterna framgår att rekryteringen framhävs vid alla universitet som den viktigaste metoden för att främja forskningens kvalitet med Akademins Profi-finansiering. Genom rekrytering har universiteten t.ex. ytterligare stärkt den redan starka forskningen inom ett visst område eller påskyndat inledandet av ett planerat nytt forskningsområde. Genom rekryteringar har de också kunnat utvidga nationella och internationella forskningsnätverk inom utvalda profileringsområden.

På basis av Profi-rapporterna har skapandet och utvecklandet av flervetenskapliga och interdisciplinära plattformar etablerats som ett av de viktigaste verktygen för att utveckla kvaliteten på forskningen i profileringsområden oberoende av universitetets storlek. Dessutom rapporterar universiteten att dessa plattformar kan fungera som goda forum för samarbete och kontakter mellan universitet, forskningsinstitut, företag och andra aktörer i samhället.

”Flera universitet rapporterade att Profi-finansieringen fungerar som en hävstång också när det gäller att skaffa annan nationell och internationell konkurrensutsatt finansiering. Finansieringen har förbättrat beredskapen för att konkretisera omfattande mångvetenskapliga tematiska mål och ansöka om finansiering”, berättar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Som en indirekt effekt av profileringsfinansieringen lyfte universiteten fram det ökade interna och externa samarbetet mellan universiteten. Inom olika profileringsområden finns det t.ex. gemensamma professorer och universiteten har också inrättat nya gemensamma professorer för enheter eller fakulteter inom profileringsområden. Profileringsområdena har också bidragit till att skapa nya utbildningsprogram.

Mer information

  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsråd Anne Heinänen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänna frågor: profi(at)aka.fi
  • Universitetens profilering

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?