Finlands Akademi utlyser medel för att stärka universitetens profilering

20.3.2024

Finlands Akademi annonserar en kommande utlysning av universitetens profileringsbidrag. Utlysningen ska öppna i maj 2024. Akademin är beredd att finansiera profileringsåtgärder inom den s.k. Profi 8-utlysningen med totalt 100 miljoner euro.

Målet med Finlands Akademis profileringsfinansiering är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet.

Profileringsfinansieringen beviljas för en viss tid för s.k. profileringsområden, som universiteten valt ut utgående från sina strategier. Finansieringen ämnar påskynda utvecklingen inom dessa områden.

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten fram konkreta planer för att utveckla kvaliteten och genomslaget av sin forskning. I planerna ska universiteten beskriva med vilka planerade åtgärder de ska stärka styrkor, tematiska forskningshelheter eller framväxande forskningsområden och ge en klar tidtabell för åtgärderna.

Finansieringen kan sökas för ett eller flera profileringsområden. Universitetet kan fritt välja det önskade profileringsområdet. Området kan vara en fortsättning på en tidigare planerad utveckling av ett profileringsområde, eller så kan det vara ett helt nytt område. Det kan dessutom vara fråga om ett nytt profileringsområde som kombinerar olika områden.

Profi 8-utlysningstexten publiceras på Akademins webbplats den 2 maj 2024. Ansökningar kan beredas och lämnas in fr.o.m. den 15 maj och sista ansökningsdag är den 12 juni.

Finlands Akademis allmänna sektion fattar finansieringsbesluten i december 2024 och januari 2025. Finansieringsperioden inleds den 1 januari 2025 och avslutas senast den 31 december 2030. Akademins finansiering beviljas på basis av kollegial granskning, dvs. peer review. Profi 8-ansökningarna kommer att bedömas av en internationell expertpanel i september 2024.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?