Yliopistojen profiloituminen

Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella. Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella (Profi) -rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Rahoitusmuodon arvioinnit ovat osoittaneet, että Profi-rahoituksen avulla on pystytty vahvistamaan valittuja kokonaisuuksia, vähennetty tieteenalojen sisäistä pirstaleisuutta sekä edistetty monitieteellistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Akatemia kehittää profiilirahoitusmuotoa tiiviissä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty hakuvaiheen ja raportoinnin edellyttämän hallinnollisen työn keventämiseen yliopistoissa.

Profi-rahoitus on joustava rahoitusmuoto

Profi-hauissa kukin yliopisto hakee rahoitusta yhdellä hakemuksella. Rahoitus on määräaikaista ja sillä rahoitetaan kunkin yliopiston oman strategiansa pohjalta valitsemia profiloitumisalueita.

Yliopistot käyttävät Akatemian myöntämää rahoitusta yhdestä useampaan yliopiston valitseman tutkimuksen profiloitumisalueen rahoittamiseen. Useat yliopistot jatkavat profiloitumisalueen kehittämistä perättäisten Profi-hakujen rahoituksella. Tällöin Akatemian rahoituksella toteutettavat kehittämistoimet on mahdollista toteuttaa pidemmällä ajanjaksolla esimerkiksi Profi 1 -haun ja Profi 5 -haun rahoituskausien aikajänne on vuodesta 2015 vuoteen 2023. Toisaalta useat yliopistot esittävät hauissa rahoitettavaksi myös täysin uusia profiloitumisalueita tai muodostavat uuden alueen, joka yhdistää jo rahoitettuja profiloitumisalueita. Tällöin rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi tärkeän rekrytoinnin aikaistamiseen.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?