Finansierade forskningsinfrastrukturer

De forskningsinfrastrukturer som finansierades med RRF-medel valdes i utlysningar för nationella forskningsinfrastrukturer i 2021 och lokala forskningsinfrastrukturer i 2022. Nedan hittas länkar till pressmeddelanden och listor av finansierade projekt.

Har du frågor eller synpunkter?