Tutkimusryhmälle

Akatemiahankkeet

Akatemiahankkeilla edistetään tutkimuksen laatua, tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta, tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Akatemiahankkeen hakija hakee rahoitusta tutkimusryhmän palkkaamiseen.

Akatemiahankerahoitusta haetaan vuosittain talvihaussa.

Akatemiaohjelmat

Akatemiaohjelma on tiedelähtöinen, temaattinen ja tavoitteellinen tutkimushankekokonaisuus, joka uudistaa tutkimusta ja tavoittelee tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Akatemiaohjelma tukee korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkottaa tutkijoita sekä toimii alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle. Rahoituskausi on vähintään neljä vuotta.

Huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksikköohjelmien tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä tutkimusryhmien yhteenliittymille ja edistää mahdollisuuksia tieteellisten läpimurtojen saavuttamiseen. Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristö, jolla on selkeät tutkimukselliset päämäärät ja yhteinen johto. Yksiköitä rahoitetaan kahdeksan vuoden ajan, mikä antaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen tutkimukseen ja myös riskin ottoon.

Kansainväliset haut

Akatemia rahoittaa tutkimusta yhdessä useiden kansainvälisten kumppanien kanssa parantaakseen suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia korkeatasoiseen tutkimusyhteistyöhön.

Keskeisiä kumpppaneita ovat EU ja EU-jäsenmaat, joiden kanssa Akatemia on rahoittanut Horisontti 2020-puiteohjelmassa ns. ERA-Nettejä ja muita vastaavia verkostoja. Tulevassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa näistä verkostoista käytetään nimitystä yhteisrahoitteiset kumppanuudet (Co-funded Partnerships). Akatemia osallistuu myös aktiivisesti NordForskin koordinoimien pohjoismaisten tutkimusohjelmien rahoittamiseen. Lisäksi Akatemia rahoittaa tutkijaliikkuvuutta muutamien Euroopan ulkopuolisten maiden sisarorganisaatioiden kanssa. Myös tutkimushaut yksittäisten maiden (esim. Yhdysvallat) kanssa ovat mahdollisia.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?