Lippulaivojen, tutkimusinfrastruktuurien ja kumppanuusverkostojen rahoitus haettavaksi

30.6.2020

Suomen Akatemia on saanut 81 miljoonan euron kertaluonteisen lisäyksen myöntövaltuuteensa valtion neljännessä lisätalousarviossa. Rahoitusta kohdennetaan lisätalousarvion mukaisesti Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan kestävän ja kehittyvän yhteiskunnan ratkaisujen tavoitteisiin. Niihin kuuluvat osaamiskärkien vahvistaminen, leventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen sekä tutkimuksen ja sitä hyödyntävien verkostojen kokoaminen isommiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. Tavoitteissa painottuu tiekartan mukaisesti kumppanuuksien tukeminen. Rahoitusta kohdennetaan myös kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvään tutkimukseen sekä EuroHPC-ekosysteemin osaamisen vahvistamiseen.

Akatemia avaa kolme TKI-tiekartan toteutukseen liittyvää rahoitushakua 11.8.2020. Nämä ovat lippulaivarahoituksen kolmas haku, tutkimusinfrastruktuurit yhteistyöalustoina -haku ja kumppanuusverkostojen rahoitus.

Lippulaivahaussa rahoitus ohjataan vahvoille tutkimuksen ja osaamisen keskittymille, joilla on aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän ja mahdollisesti myös muiden toimijoiden kanssa. Uudet lippulaivat tukevat kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja ekosysteemien rakentamista ja tiivistä yhteistyötä Suomessa. Hakuun kohdennetaan 25 miljoonaa euroa.

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyöalustoina -rahoitushaun tavoitteena on vahvistaa ja kehittää tutkimusinfrastruktuurien laajaa ja monimuotoista hyödynnettävyyttä ja tukea osaamiskeskittymien rakentumista. Akatemia tukee tällä haulla tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, jota tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja jonka tavoitteena on luoda alusta, jossa tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä. Rahoitukseen on käytettävissä 20 miljoonaa euroa.

Kumppanuusverkostojen rahoituksen tavoite on tukea ja edistää korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten verkostoitumista elinkeinoelämän ja muiden tutkimuksen hyödyntäjien kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Rahoitukseen kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa.

Kaikkien kolmen rahoituksen hakijana on tutkimusorganisaatio. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakuilmoituksissa.

Koska lisätalousarvion tuoma rahoitus on vuoden 2020 valtuutta, on rahoituspäätökset tehtävä vuoden 2020 aikana. Rahoitus on haettavana 11.8.-2.9.2020. Tämä mahdollistaa hakemusten vertaisarvioinnin ja rahoituspäätösten tekemisen vuonna 2020.

Tulossa olevia hakuja

Akatemia avaa elokuun lopussa myös 20 miljoonan euron erityishaun kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen. Hankkeiden tulee korkeatasoisen tutkimuksen lisäksi edistää aihepiirin laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Päätökset tehdään kansainvälisen vertaisarvioinnin ja rahoitushaun tavoitteiden pohjalta.

Syyskuussa aukeaa normaalisti Akatemian vuosittainen päähaku, jossa ovat haettavina muun muassa tutkijatohtorien, akatemiatutkijoiden ja akatemiahankkeiden rahoitus. Niiden hakuilmoitukset ovat jo luettavissa Akatemian verkkosivuilla.

Lue myös: ylijohtaja Riitta Maijalan blogi Rahoitushakuja poikkeuksellisena keväänä perusperiaatteita kunnioittaen

Lisätietoja:

  • Lippulaivat:
    • johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, p. 0295 33 5015, flagship@aka.fi
  • Tutkimusinfrastruktuurit:
    • johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja, p. 0295 33 5111, firi@aka.fi
  • Kumppanuusverkostot:
    • tiedeasiantuntija Päivi Pihlaja, p. 0295 33 5016, networks@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 533 5139
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?