Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus on tarkoitettu laajoille, monitieteisille konsortioille, joiden toiminnassa korostuu jatkuva vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa.

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodolla rahoitetaan pitkäjänteistä ja monitieteistä tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin ja palvelee myös elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä. Samalla kehitetään toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Rahoitettavista hankkeista päättää strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). STN vastaa myös hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Teemoja kartoitetaan vuosittain.

Lue lisää rahoituksesta strategisen tutkimuksen verkkosivulta

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?