Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus

Suomen Akatemian Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusmuodon tarkoituksena on edistää tutkimustulosten ja tiedon tehokasta ja monipuolista hyödyntämistä kohti taloudellista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hyödyntämisidean tulee nousta Akatemian aiemmin rahoittamasta tutkimuksesta. Rahoitusmuodon esikuvana on käytetty Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n Proof of Concept -rahoitusta. Rahoituksen avulla tutkijoita kannustetaan esimerkiksi testaamaan tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittämään uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin.

Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaun hakuinfo järjestettiin 18.4. Tilaisuuden tallenne ja diaesitys on saatavissa osoitteesta poc@aka.fi.

Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusmuotoa on valmisteltu pilottihaulla ja sitä jatketaan vuosittain Suomen hallituksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdentaman lisämäärärahan turvin. Vuonna 2024 hakuun on varattu kymmenen miljoonaa euroa.

Akatemia päättää haun kohdentamisesta vuosittain. Vuoden 2023 pilottihaku oli suunnattu huippuyksiköille ja lippulaivoille ja tästä hausta rahoitettiin 20 kaksivuotista hanketta. Vuoden 2024 haku on suunnattu akatemiahankkeiden vastuullisille tutkijoille, joiden johtaman hankkeen rahoituskausi päättyy 1.1.2023-31.12.2024.

Akatemian Ideat ratkaisuiksi - tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus täydentää kansallisia rahoitusmuotoja tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön tukemiseksi. Suomen Akatemia ja Business Finland tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rajapinnassa. Akatemia rahoittaa tieteellistä tutkimusta lähellä olevaa, korkeatasoisista tutkimushankkeista syntyvää tutkimustulosten hyödyntämistä. Näissä hankkeissa tavoiteltu ratkaisu voi olla hankkeen päättyessä vielä esikaupallisessa vaiheessa tai vaiheessa, jossa sen käyttöönottoa muulla tavalla hyödynnettäväksi valmistellaan. Business Finland puolestaan rahoittaa sellaista tutkimusta, jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan. Business Finlandin sivuilla voit tutustua rahoituspalveluihin, jotka on tarkoitettu tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhön.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?