Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus

Suomen Akatemia valmistelee uutta rahoitusmuotoa, joka edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Esikuvana valmistelussa käytetään Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n Proof of Concept -rahoitusmuotoa. Uutta rahoitusmuotoa pilotoidaan vuonna 2023 toteutettavalla rahoitushaulla. 

Akatemian ”Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntäminen” -pilottihaku edistää tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä. Rahoituksen avulla tutkijoita kannustetaan esimerkiksi testaamaan tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittämään uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin.

Koska haulla pilotoidaan uutta rahoitusmuotoa, on se suunnattu rajalliselle hakijajoukolle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan rahoitusta voisivat hakea Akatemian huippuyksikkörahoitusta saavat hankejohtajat ja lippulaivojen valitsemat tutkijat. Rahoitusta voisi käyttää huippuyksikkö- ja lippulaivahankkeista kumpuavien tutkimustulosten hyödyntämiseen.

Suomen Akatemia on varannut pilottihaun rahoitukseen vuonna 2023 kymmenen miljoonaa euroa. Hakuilmoitus julkaistaan toukokuussa ja haku päättyy syyskuussa 2023. Rahoituspäätökset hankkeille tehdään joulukuussa ja hankkeet voivat aloittaa toimintansa tammikuussa 2024. Akatemia kehittää tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusmuotoa pilottihaun kokemusten perusteella

Suomen Akatemia ja Business Finland tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rajapinnassa. Akatemia rahoittaa tieteellistä tutkimusta lähellä olevaa, korkeatasoisista tutkimushankkeista syntyvää tutkimustulosten hyödyntämistä. Business Finland puolestaan rahoittaa sellaista tutkimusta, jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan.

Tutustu Business Finlandin rahoituspalveluihin, jotka on tarkoitettu tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhön

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?