Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista ja tavoiteohjelmasta. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta.

Suomen Akatemia on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosille 2018-2021. Sitoumuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä tutkimusrahoituksessa ja tutkimustyössä. Kestävän kehityksen sitoumus kattaa kaiken Akatemian tutkimusrahoitustoiminnan. Akatemia tuo myös aktiivisen vaikuttavuusviestinnän kautta esille tutkimuksen mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä.

Kestävän kehityksen huomioiminen rahoitushauissa

Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme kestävän kehityksen myös valmistellessamme akatemiaohjelmateemoja ja muiden temaattisten rahoitusmuotojen sisältöjä.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä. Oma rahoituskriteerinsä se ei kuitenkaan ole. Akatemia seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rahoittamissaan hankkeissa.

Edellytämme, että rahoittamamme hankkeet huomioivat kestävän kehityksen osana vastuullista tiedettä. Kannustamme tutkijoita esittämään tutkimussuunnitelmassaan, miten hanke edistää kestävää kehitystä osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeen loppuraportissa toivomme tutkijoiden kertovan, miten hanke ja sen tulokset ovat edistäneet kestävää kehitystä.

Lue lisää kestävästä kehityksestä

Näin haet rahoitusta: Ohjehakemisto A-Ö

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?