Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto 1.1.2019 - 31.12.2021

Puheenjohtajat

  • puheenjohtaja: professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto
  • 1. varapuheenjohtaja: professori Christina Salmivalli, Turun yliopisto
  • 2. varapuheenjohtaja: yksikön johtaja Anu Kaukovirta, Luonnonvarakeskus

Jäsenet

  • tutkimusjohtaja Petteri Alinikula, Saab Group
  • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö
  • yliopettaja Helena Kautola, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • johtava erityisasiantuntija, Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö
  • professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto
  • professori Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee valtioneuvosto.

Valtioneuvosto nimittää strategisen tutkimuksen neuvostoon kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajan. Neuvoston jäsenet nimitetään enintään kolmen vuoden määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?