Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto 1.1.2022–31.12.2024.

Puheenjohtajat

  • puheenjohtaja: johtaja Anu Kaukovirta, Luonnonvarakeskus
  • 1. varapuheenjohtaja: johtava neuvonantaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus
  • 2. varapuheenjohtaja: professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto

Muut jäsenet

  • projektijohtaja Kari Herlevi, Sitra
  • tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto
  • SVP, Customer Services Elina Lehtomäki, Digita Oy
  • johtaja Jussi Ronkainen, Kaakkois-Suomen AMK                  
  • professori Antti Ylä-Jääski, Aalto-yliopisto.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee valtioneuvosto.

Valtioneuvosto nimittää strategisen tutkimuksen neuvostoon kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajan. Neuvoston jäsenet nimitetään enintään kolmen vuoden määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?