Ota yhteyttä

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 • Rahoituspäällikkö
  Aalto Jaana
  Puhelin:
  +358 295 33 5051
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  osallistuu Hankehallinnon tukiryhmän työhön ja neuvoo ja ohjeistaa tutkimusrahoituksen käytössä viraston sisällä, osallistuu rahoitusehdot-asiakirjan valmisteluun ja kehittää asiakirjaa yhteistyössä RAHKAn kanssa, toimii Akatemian nimeämänä lahoitusten verovapauslautakunnan (VM) jäsenenä
 • Viestintäsuunnittelija
  Aaltomaa Marjo
  Puhelin:
  +358 295 33 5159
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  Intranet, verkkoviestintä, asiakas- ja tapahtumahallinta, esitteet ja julkaisut
 • Suunnittelija
  af Hällström Anmari
  Puhelin:
  +358 295 33 5080
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  riskienhallinta- ja taloustehtävät
 • Harjoittelija
  Ahlberg Markus
  Puhelin:
  +358 295 33 5153
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Ala-Honkola Outi
  Puhelin:
  +358 295 33 5029
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tutkijatohtorin tehtävä, akatemiatutkijan tehtävä, Marie Skodowska Curie actions rahoituksen kansallinen yhteyshenkilö (NCP), GBIF-vastuuhenkilöVIRKAVAPAALLA
 • Tiedeasiainneuvos
  Alho Jussi
  Puhelin:
  +358 295 33 5009
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Toiminnan ja talouden suunnittelu, vastuualueen johtajan 2. sijainen, sisäisen tarkastuksen yhteyshenkilö
 • Assistentti
  Alhovuori Päivi
  Puhelin:
  +358 295 33 5069
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  vastuualueen ja vastuualueen johtajan assistentti, strategisen tutkimuksen neuvoston sihteeri
 • Suunnittelija
  Andelmaa Hanna-Mari
  Puhelin:
  +358 295 33 5083
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Hakemusarviointiin liittyvät tehtävät, asiantuntijapaneelit, asiantuntijapalkkiot, laskut, loppuraportit
 • Juristi
  Auno Reetta
  Puhelin:
  +358 295 33 5056
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  oikeudelliset asiat, tietosuoja, HR, VIRKAVAPAALLA 16.8.2024 ASTI
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Auranen Otto
  Puhelin:
  +358 295 33 5141
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Tieteen tila, bibliometriset analyysit, tiedepoliittinen data ja analytiikka, Joint Research Centren (JRC) kansallinen yhteyshenkilö NCP
 • Assistentti
  Auvinen Mikko
  Puhelin:
  +358 295 33 5005
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen ja vastuualueen johtajan sihteeri, toimikunnan sihteeri
 • Tiedeasiantuntija
  Broholm Suvi
  Puhelin:
  +358 295 33 5045
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, huippuyksiköt, arvioinnin ja päätöksenteon kehittäminen, Euro-BioImaging ERIC tutkimusinfrastruktuuri
 • Tiedeasiantuntija
  Bäckman Jan
  Puhelin:
  +358 295 33 5010
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, Prosessitekniikka, Kemiantekniikka, Biomassan jalostus
 • Pääjohtaja
  Eerola Paula
  Puhelin:
  +358 295 33 5001
  Vastuualue:
  Johto
  Asiantuntemus:
  Pääjohtaja
 • Tiedeasiantuntija
  Ellmén Ulla
  Puhelin:
  +358 295 33 5011
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Akatemian kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva liikkuvuusrahoitus (Japani, Saksa ja Taiwan), globaaliryhmä, Aasia-yhteistyö, Ukraina-liikkuvuusrahoitus, Korea-yhteishankehaku, edustaa Akatemiaa Suomen Japanin instituutin säätiön valtuuskunnassa
 • Johdon assistentti
  Forsman Tea
  Puhelin:
  +358 295 33 5012
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Ylijohtajan, tutkimus ja ylijohtajan, hallinto, sihteeri
 • Tiedeasiantuntija
  Forsström Laura
  Puhelin:
  +358 295 33 5041
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tutkijatohtorin tehtävä, akatemiatutkijan tehtävä, rahoitushakuprosessin ja hakijoiden tuen kehittäminen, EU:n Water4All -kumppanuus ja Water JPI
 • Viestintäasiantuntija
  Gustafsson Kenneth
  Puhelin:
  +358 295 33 5157
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  ruotsinkielinen ja englanninkielinen viestintä, verkkoviestintä, sosiaalinen media
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Gyran Maiju
  Puhelin:
  +358 295 33 5015
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Huippuyksikkö- ja lippulaivaohjelmat, yleisjaosto-tiimin vetäjä, osallistuu akatemiaprofessorit- ja profi-hakuihin, ERC komiteajäsen, vastuualueen johtajan 2. sijainen
 • Suunnittelija
  Gästrin Helen
  Puhelin:
  +358 295 33 5172
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  organisaatiouudistuksen projektityöryhmän jäsen, TUKE-va:n assistentti ja muutosohjelman suunnittelija, Profi-tiimin suunnittelija
 • Kansainvälisten asioiden päällikkö
  Hakala Johanna
  Puhelin:
  +358 295 33 5147
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Kansainvälisten asioiden koordinaatio ja kehittäminen, Pohjoismaisen tiimin vetovastuu, Globaalitiimin vetovastuu, EU-ydintiimin jäsen, Horizon Europe Widening and ERA -komiteadelegaatti, EU20-jaoston jäsen, Science Europe -koordinaatio, Science European ERA- ja kv-työryhmien jäsen
 • Johtaja
  Hakapää Jyrki
  Puhelin:
  +358 295 33 5020
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen johtaja
 • Tiedeasiantuntija
  Hautala Harri
  Puhelin:
  +358 295 33 5019
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, FIRI-tiimi, BTY-infravastaava, Viestintävastaava 2, BiodivScen ERA-NET, BiodivClim ERA-NET, BiodivRestore ERA-NET, Biodiversa+kumppanuus (kansallinen vastuuhenkilö) (+ haut BiodivProtect, BiodivMon), Water JPI, Waterworks 2017 ERA-NET, Science Europe: Open Science Working Group, EOSC Finnish Forum, YM IBPES-työryhmä, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä, kansallinen biotalouspaneeli
 • Henkilöstösuunnittelija
  Heikkilä Seppo
  Puhelin:
  +358 295 33 5098
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Palvelussuhdeasiat, työajanseuranta, apurahojen maksatus
 • Tiedeasiantuntija
  Heino Jenni
  Puhelin:
  +358 295 33 5030
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, lääketieteellinen tekniikka, sovellettu matematiikka
 • Suunnittelija
  Helle Ritva
  Puhelin:
  +358 295 33 5023
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Huippuyksikkötiimi, Akatemian henkilökuntayhdistyksen pj., yhteistoimintaryhmän jäsen, palkkauksen arviointi- ja kehittämisryhmän jäsen, tapahtumajärjestelyt, suunnittelijana Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa DEVELOP2
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Hemming Samuli
  Puhelin:
  +358 295 33 5024
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Hankeseuranta, optiikka ja fotoniikka, Mittag-Leffler-instituutti, vastuualueen johtajan 2. sijainen
 • Henkilöstösuunnittelija
  Hentilä Merja
  Puhelin:
  +358 295 33 5232
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Palvelussuhdeasiat, rekrytointi, koulutus, työhyvinvointi, vastuualueen sihteeri
 • Harjoittelija
  Himanka Aino
  Puhelin:
  +358 295 33 5092
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Suunnittelija
  Honkanen Anne
  Puhelin:
  +358 295 33 5052
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF): vastaa hankkeiden maksatuspyyntöjen tarkistuksesta, vastaa talousseurannasta- ja raportoinnista, osallistuu tarkastus- ja valvontatoimiin, osallistuu riskienhallintatyöhön
 • Johtaja
  Huovinen Liisa
  Puhelin:
  +358 295 33 5224
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  tietohallinnon vastuualueen johtaja
 • Tiedeasiantuntija
  Husso Aleksi
  Puhelin:
  +358 295 33 5021
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  tiedeasiantuntija, strateginen tutkimus
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Huuha-Cissokho Satu
  Puhelin:
  +358 295 33 5075
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, KY:n huippuyksiköt, vastuualueen johtajan 2. sijainen, Latinalainen Amerikka -yhteistyö, EU-CELAC Platform, Horisontti Eurooppa MSCA-ohjelmakomiteajäsen
 • Tiedeasiantuntija
  Huutoniemi Katri
  Puhelin:
  +358 295 33 5195
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  Strategisen tutkimuksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi, STN-ohjelmat: ADAPT, FOOD ja YOUNG
 • Suunnittelija
  Hyttinen Ia
  Puhelin:
  +358 295 33 5088
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
 • Taloussuunnittelija
  Hyttinen Merja
  Puhelin:
  +358 295 33 5031
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  M2-pääkäyttäjä ja ulkopuolisten matkalaskujen asiatarkastus (pl. yhteisrahoitteiset), matkustuksen yhteyshenkilö, Handi vastuuhenkilö, kierron valvonta ja neuvonta, myyntilasku (pl. yhteisrahoitteiset), maksuaikakortit ja matkavakuutusasiat, vastuualueen ja vastuualueen johtajan sihteeri
 • Suunnittelija
  Hytönen Sanna
  Puhelin:
  +358 295 33 5032
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen assistentti, akatemiaohjelmaryhmän sihteeri, suunnittelijana akatemiaohjelmissa , tutkimuksen hyödyntämisen haun (POC) sihteeri
 • Henkilöstöasiantuntija
  Hänninen Riitta
  Puhelin:
  +358 295 33 5034
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Palvelussuhdeasiat, ves-muutokset, Kieku-tietojärjestelmä (heha), Kieku-raportointi, Palkeet-palvelukeskus yhteyshenkilö, take-ohjeet, työterveyshuollon yhteyshenkilö, tapaturma-asiamies
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Illman Sara
  Puhelin:
  +358 295 33 5119
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiaohjelmat Tieteellä terveyteen (TERVA), yksilöllistetty lääketiede (pHealth ja Cohort) sekä elämän molekulaariset säätelyverkostot (R'LIFE), Pohjoismainen yhteistyö, NOS-M
 • Suunnittelija
  Ilo Tiina
  Puhelin:
  +358 295 33 5150
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  FIRI-tiimi, Tutkimusinfrastruktuurikomitean (TIK) sekä -työvaliokunnan sihteeri, lippulaivatiimi
 • Tiedeasiantuntija
  Jakobsson Ulrika
  Puhelin:
  +358 295 33 5038
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, materiaalitieteet, CERN, Tandem Forest Values
 • Tietohallintoasiantuntija
  Jäppinen Liisa
  Puhelin:
  +358 295 33 5049
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  verkkoasiointi (SARA), kirjaamo
 • Tiedeasiantuntija
  Kaataja Sampsa
  Puhelin:
  +358 295 33 5167
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, HERA Humanities in the European Research Area
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Kalliomäki Anna
  Puhelin:
  +358 295 33 5035
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, fysiikka, Euroopan Eteläinen Observatorio (ESO), Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen kansallinen yhteyshenkilö (NCP)
 • Tiedeasiantuntija
  Kansikas Suvi
  Puhelin:
  +358 295 33 5047
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), European University Institute (EUI), Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus (POC)
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Katajarinne Tuomas
  Puhelin:
  +358 295 33 5067
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  STN-hakujen valmistelu, koordinointi ja toteuttaminen, STN-myöntövaltuuden suunnittelu ja seuranta, STN-ohjelmat: IMPRES, CLIMATE, BIOD, SHIELD ja DEMOGRAPHY, European Innovation Council (EIC) Pathfinder NCP, RAHKA-ydintiimin jäsen
 • Suunnittelija
  Katila Henriikka
  Puhelin:
  +358 295 33 5042
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Sihteeri ESO, hakemukset, lausunnot, asiantuntijapaneelit, palkkiot, ARVO-ydintiimi
 • Tiedeasiantuntija
  Kaukolehto Marjut
  Puhelin:
  +358 295 33 5169
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  FIRI-ydintiimin jäsen ja tutkimusinfrastruktuureihin liittyvä toiminta, TIK sihteeristö, tutkimusinfrastruktuurit HEU NCP, hakuvastaava FIRI2023 ja hankehallinto, raportoinnin ja seurannan kehittäminen
 • Harjoittelija
  Kitala Tiia-Maria
  Puhelin:
  +358 295 33 5178
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Tiedeasiantuntija
  Kleino Anni
  Puhelin:
  +358 295 33 5161
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, huippuyksikköohjelmat, Ideat ratkaisuksi -tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus, Horisontti Europaan kansallinen yhteyshenkilö klusteri 6:ssa (Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous & ympäristö) ja maaperämissiossa, Istruct-ERIC
 • Suunnittelija
  Kohonen Anna
  Puhelin:
  +358 295 33 5152
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Arviointipaneelien järjestelyt ja koordinointi, Hakemusarviointiin liittyvät selvitystehtävät, Vastuualueen viestinnän tehtävät
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Kolu Päivi
  Puhelin:
  +358 295 33 5028
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, LEAP-Agri ERA-Net, LEAP-RE, JPND, Afrikka yhteistyö, Sustainable Blue economy kumppanuus, Hyvä tieteellinen käytäntö, Geenitekniikan lautakunta, Tutkimusetiikan tukihenkilö
 • Juristi
  Kuitunen Laura
  Puhelin:
  +358 295 33 5164
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Tietosuojavastaava, julkisuuslaki, hallintomenettely, hankintojen oikeudellinen ohjaus
 • Tiedeasiantuntija
  Kukkonen Soile
  Puhelin:
  +358 295 33 5037
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tutkijatohtorin tehtävä, puhdas matematiikka
 • Tiedeasiantuntija
  Kuosmanen Sonja
  Puhelin:
  +358 295 33 5025
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, EUI
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Lahtinen Hannele
  Puhelin:
  +358 295 33 5055
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Horisontti Euroopan EIC-komitean kansallinen asiantuntija, Pathfinder ja Transitio -vastuu, Horisontti Euroopan Strategisen ohjelmakomitean asiantuntija, EU-ydintiimin ja -ryhmän jäsen, EU:n tiede- ja kansainvälisen politiikan seuranta ja raportointi, johdon EU-asioihin liittyvät tehtävät, ERA-LEARN2020 -konsortion
 • Tiedeasiantuntija
  Laine-Kaulio Hanne
  Puhelin:
  +358 295 33 5124
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, geotieteet, puhdas matematiikka, Solar-driven chemistry yhteisrahoitteinen haku
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Laitinen Tommi
  Puhelin:
  +358 295 33 5057
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa -AIPSE–akatemiaohjelma, Hiili hyödyksi -C1 Value-akatemiaohjelma
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Latikka Juha
  Puhelin:
  +358 295 33 5058
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Elektroniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede, EU Horizon2020 ICT, ICT2023, OECD Global Science Forum (GSF)
 • Suunnittelija
  Laukka Säde-Tuulia
  Puhelin:
  +358 295 33 5168
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  suunnittelija
 • Juristi
  Lehmusto Noora
  Puhelin:
  +358 295 33 5106
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  oikeudelliset asia, tietosuoja, HR
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Lehtimäki Jaana
  Puhelin:
  +358 295 33 5060
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet ja akatemiaprofessorit, EU-ydintiimi & Akatemian NCP-työ, Horisontti Eurooppa klusteri 6 (Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous & ympäristö) & meret ja vedet -missio (NCP), Eurooppalaisen Sininen talous - kumppanuus, Luonnon monimuotoisuuden seurantaryhmä & Luontopaneeli, vastuualueen johtajan 2. sijainen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Lehtinen Maaria
  Puhelin:
  +358 295 33 5061
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijan tehtävä 2022 alkaen, Tutkijatohtorin tehtävä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä kone- ja valmistustekniikka
 • Tiedeasiantuntija
  Lehtinen Timo
  Puhelin:
  +358 295 33 5054
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tietojenkäsittelytiede, Akatemia-hanke esittelijä, EU Horisontti 2020 FET NCP, Monitieteisyys ja tieteen uudistuminen (TIMO) -ydintiimi
 • Tiedeasiantuntija
  Lehtinen Vilma
  Puhelin:
  +358 295 33 5086
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, tutkimusinfrastruktuurit CESSDA ERIC, CLARIN ERIC
 • Harjoittelija
  Lehtonen Ilona
  Puhelin:
  +358 295 33 5176
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Tiedeasiantuntija
  Leino Mari
  Puhelin:
  +358 295 33 5154
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF), RRF-ohjelmatoiminta ja sidosryhmätoiminta, kansallinen ja EU-tason vuorovaikutus ja vaikuttavuus, RRF-raportointi
 • Harjoittelija
  Leppänen Jari
  Puhelin:
  +358 295 33 5130
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  EU:n elpymisrahoitusväline (RRF), EU-maiden RRP-suunnitelmiin liittyvä kartoitustyö, Edunsaajatiedonkeruu ja tietojen tarkistaminen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Leskinen Paula
  Puhelin:
  +358 295 33 5145
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  Tutkimusinfrastruktuurit (kaksoissiirtymä, NCP, rahoitushaut, vaikuttavuus), FIRI-ydintiimin jäsen, COVID19-tiimin jäsenen, MSCA-NCP, Science Europe:n Green and Digital Transition -työryhmän jäsen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Lilja Erika
  Puhelin:
  +358 295 33 5241
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  vastaa EU:n elpymisvälinerahoituksen (RRF) hallinnosta ja valvonnasta, vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRP), vastaa RRF-ohjelmatoiminnasta, vastaa yhteistyöstä ministeriöiden, muiden tukiviranomaisten ja Euroopan komission kanssa
 • Johtaja
  Linko Susan
  Puhelin:
  +358 295 33 5066
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  LT-vastuualueen ja LT-toimikunnan toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen, kansainvälisten tehtävien koordinointi LT-aloilla, Pohjoismaisten rahoittajien yhteistyöelin NOS-N, avaruusasiainneuvottelukunta
 • Harjoittelija
  Lipiäinen Helmi
  Puhelin:
  +358 295 33 5173
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Viestintäasiantuntija
  Loukiainen Terhi
  Puhelin:
  +358 295 33 5068
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  sidosryhmätilaisuudet, tiedetapahtumat
 • Tiedeasiantuntija
  Mahlamäki Katrine
  Puhelin:
  +358 295 33 5062
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, tietojenkäsittelytiede, tuotantotalous, CHIST-ERA ERA-Net, Horisontti Euroopan digi-teollisuus-avaruus -klusterin asiantuntija ja NCP
 • Johtaja
  Maijala Riitta
  Puhelin:
  +358 295 33 5002
  Vastuualue:
  Johto
  Asiantuntemus:
  Johtaja
 • Johtaja
  Majamaa Katja
  Puhelin:
  +358 295 33 5022
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen johtaja, henkilöstöpalvelut, toimitilat, oikeudelliset ja hallinnolliset asiat, työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Ylijohtaja, hallinto
  Malmberg Ossi
  Puhelin:
  +358 295 33 5003
  Vastuualue:
  Johto
  Asiantuntemus:
  Ylijohtaja, hallinto
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Marjanen Katja
  Puhelin:
  +358 295 33 5079
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  vastaa Akatemian Brysselin toimiston toiminnasta, FiLi-harjoittelijan työnohjaus, Science Europe HEU Working Group -asiantuntijajäsen, IGLO-Coren jäsen, Horisontti Euroopan Strategisen ohjelmakomitean asiantuntijajäsen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Marjavaara Sanna
  Puhelin:
  +358 295 33 5070
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Kliininen tutkimus, yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella, Suomen Akatemian Liikkuvuus tutkijan tehtävien yhteydessä -hanke, terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia
 • Assistentti
  Mauno Tarja
  Puhelin:
  +358 295 33 5073
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Assistentti LT-toimikunta, LT-vastuualue, hakemukset, asiantuntijapaneelit, palkkiot
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Messo Päivi
  Puhelin:
  +358 295 33 5074
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, pohjoismainen yhteistyöverkosto NOS-HS, European Social Survey ESS ERIC, ESFRI Strategy Working Group, SSH Social and Cultural Innovation -ryhmän sihteeri
 • Tiedeasiantuntija
  Miettinen Oskari
  Puhelin:
  +358 295 33 5053
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, ICT2023, tähtitiede, avaruustiede, tekoäly
 • Johtava asiantuntija
  Mikkilä Vera
  Puhelin:
  +358 295 33 5048
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  projektipäällikkö organisaatiouudistushankkeessa
 • Tiedeasiantuntija
  Mäkinen-Rostedt Katri
  Puhelin:
  +358 295 33 5181
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  Strategisen tutkimuksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi
 • Harjoittelija
  Mäntynenä Niko
  Puhelin:
  +358 295 33 5087
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija Akatemian ja Business Finlandin (FiLi) yhteistoimistossa Brysselissä, EU-ydintiimin ja EU-ryhmän jäsen, osallistuu EU:n kansainvälisen ja tiedepolitiikan seurantaan ja raportointiin
 • Suunnittelija
  Neuvonen Tiina
  Puhelin:
  +358 295 33 5076, liikkuvuusrahoitusjaoston sihteeri"
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  "avustaa kansainvälisissä asioissa, EU-koordinaation tuki, suunnittelijana akatemiaohjelmissa: R'LIFE, RESILIENCE, Climate-Synergy
 • Tiedeasiantuntija
  Niemi Janne
  Puhelin:
  +358 295 33 5014
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Nissilä Rami
  Puhelin:
  +358 295 33 5144
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  EU-asioiden koordinaatio ja kehittäminen, EU-ydintiimin ja EU-ryhmän vetäminen, Horisontti Euroopan Strategisen ohjelmakomitean asiantuntija
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Nuotio Sirpa
  Puhelin:
  +358 295 33 5082
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, lippulaivaohjelma, Horisontti Eurooppa -ohjelman terveysklusterin komiteajäsen, jäsenyydet EMBLm EMBC, EDCTP ja tukimusinfrastruktuurit ELIXIR ja EATRIS
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Nuutinen Anu
  Puhelin:
  +358 295 33 5085
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Tiedepoliittinen data ja analytiikka, EOSC
 • Henkilöstöasiantuntija
  Nuutinen Krista
  Puhelin:
  +358 295 33 5043
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  osaamisen kehittäminen, rekrytointi, työhyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Harjoittelija
  Ojala Riina
  Puhelin:
  +358 295 33 5156
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Oksa Siru
  Puhelin:
  +358 295 33 5125
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, arvioinnin ja päätöksenteon kehittäminen, liikkuvuusapurahat (Kiina, Venäjä)
 • Viestintäasiantuntija
  Oravakangas Anna
  Puhelin:
  +358 295 33 5039
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  Sometiimin vetäjä, saavutettavuus, lippulaivojen viestintä, VIRKAVAPAALLA 1.2.2024-28.2.2025
 • Johtaja
  Pakarinen Satu-Anniina
  Puhelin:
  +358 295 33 5033
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen johtaja, EUI 2. delegaatti
 • Tiedeasiantuntija
  Pekkala Juhokalle
  Puhelin:
  +358 295 33 5050
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  FIRI-ydintiimin jäsen (vaikuttavuus, rahoitushaut)
 • Tietohallintoasiantuntija
  Peltoniemi Ismo
  Puhelin:
  +358 295 33 5120
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  tietoaineistot ja analysointivälineet
 • Taloussuunnittelija
  Pesola Paula
  Puhelin:
  +358 295 33 5089
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  KV yhteisrahoitteisten hankkeiden talousasiat ERA-NET hankkeet, näihin liittyen ostolaskut, matkalaskujen asiatarkastus, myyntilaskut.
 • Tietohallintoasiantuntija
  Petäjäjärvi Pirjo
  Puhelin:
  +358 295 33 5090
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  verkkoasiointi (SARA)
 • Tiedeasiainneuvos
  Petänen Tiina
  Puhelin:
  +358 295 33 5091
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  Tutkimusrahoitushaun kehittäminen ja koordinointi (hakuilmoitus, Ask & Apply-tilaisuudet), vetää Rahoitushaku ja hakijoiden tuki (RAHKA) -ydintiimiä
 • Tiedeasiantuntija
  Pikkarainen Hanna
  Puhelin:
  +358 295 33 5155
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijan tehtävä, ilmakehätieteet, Etelämannertutkimus, ICDP, IODP, loppuraportit
 • Tietohallintosuunnittelija
  Portti Jesse
  Puhelin:
  +358 295 33 5101
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  kirjaamo, verkkoasiointi (SARA)
 • Johtaja
  Raaska Laura
  Puhelin:
  +358 295 33 5094
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  EU Horisontti 2020 Suuret haasteet –pilari (SC2 ja SC5) asiantuntija, BONUS EEIGn johtoryhmän jäsen, JPI Water Challenges-johtoryhmän jäsen, Itämeritutkimus, Vesi- ja elintarviketutkimus
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Raitala Annika
  Puhelin:
  +358 295 33 5097
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, Arvioinnin ja päätöksenteon kehittäminen, Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen kansallinen yhteyshenkilö (NCP) ja komitean asiantuntijajäsen
 • Harjoittelija
  Rauman Julia
  Puhelin:
  +358 295 33 5103
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Viestintäasiantuntija
  Rautio Pekka
  Puhelin:
  +358 295 33 5040
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  ajankohtaisviestintätiimin vetäjä, mediaviestintä ja blogipalstan koordinointi, Profi-, huippuyksiköt- ja tutkimusinfrastruktuuriviestintä, BTY-vastuualueen viestintäyhteyshenkilö, vastuullisen tieteen kokonaisuuden viestintä
 • Tiedeasiantuntija
  Rinnankoski-Tuikka Rita
  Puhelin:
  +358 295 33 5096
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, Liikuntatutkimuksen Akatemiaohjelma, Horisontti Euroopan terveysklusterin NCP sekä komiteajäsen, JPI AMR ja tuleva One Health AMR -kumppanuus, EP PerMed -kumppanuus
 • Tiedeasiantuntija
  Rinne Jenni
  Puhelin:
  +358 295 33 5142
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  "Akatemiahankkeet, Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen erityisrahoitus, EU Horisontti Eurooppa klusteri 2 ""kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta"" -ohjelma, Trans-Atlantic Platform for SSH "
 • Johtaja
  Roos Jaana
  Puhelin:
  +358 295 33 5151
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Vastuualueen johtajan 1. sijainen, akatemiaohjelmatoiminnan koordinaatio ja akatemiaohjelmaryhmän toiminta, Ideat ratkaisuiksi -tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusmuoto, Akatemia-Business Finland yhteistyö, Suomen IIASA-työryhmän sihteeri
 • Ylijohtaja, tutkimus
  Ruokonen Floora
  Puhelin:
  +358 295 33 5099
  Vastuualue:
  Johto
  Asiantuntemus:
  Ylijohtaja, tutkimus
 • Tiedeasiantuntija
  Räisänen Minna
  Puhelin:
  +358 295 33 5072
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijan tehtävä, kemia, materiaalikemia, Solar-driven chemistry yhteisrahoitteinen haku
 • Johtava juristi
  Saarela Maarit
  Puhelin:
  +358 295 33 5102
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Henkilöstö- ja yleishallinnon asiantuntijatehtävät sekä oikeudelliset asiantuntijatehtävät
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Saari Milja
  Puhelin:
  +358 295 33 5123
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  Ohjelmatoiminnan ja strategisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkostotyön suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi, STN-ohjelmat: GROWTH ja STEER, Ohjelmajohtajahaku, ERA:n toimen viisi (Promote gender equality and foster inclusiveness, taking note o the Ljubljana declaration) toimeenpanon kansallinen yhteyshenkilö, Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän asiantuntijajäsen, Jukolaisten luottamusmies, YT-ryhmän jäsen
 • Harjoittelija
  Saastamoinen Mira
  Puhelin:
  +358 295 33 5132
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Salo Aki
  Puhelin:
  +358 295 33 5104
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, vastuualueen johtajan 1. sijainen, ERA-NET NEURON
 • Talouspäällikkö
  Salo Peter
  Puhelin:
  +358 295 33 5105
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  Taloussuunnittelu ja raportointi, vastuualueen johtajan 1. sijainen
 • Viestintäsuunnittelija
  Salo Tiina
  Puhelin:
  +358 295 33 5084
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  viestintäsuunnittelija
 • Johtaja
  Savunen Liisa
  Puhelin:
  +358 295 33 5122
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Akatemian toiminnan ja talouden suunnittelu sekä raportointi, tulosohjausprosessi, Strategia ja sen toimeenpano, Tutkimusrahoituspäätösten perusteet
 • Tietohallintoasiantuntija
  Selovuori Jorma
  Puhelin:
  +358 295 33 5108
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  tietoturva, tiedonhallinta, kirjaamo
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Seppo Saila
  Puhelin:
  +358 295 33 5109
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Hiili hyödyksi (C1 Value)-akatemiaohjelma, Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa -akatemiaohjelma, M-ERANET 3
 • Johdon assistentti
  Snellman Satu-Marja
  Puhelin:
  +358 295 33 5148
  Vastuualue:
  Strateginen suunnittelu ja analyysi
  Asiantuntemus:
  Pääjohtajan assistentin tehtävät, vastuualueen sihteerin tehtävät, Suomen Akatemian hallituksen sihteerin tehtävät, johtoryhmän sihteerin tehtävät
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Sulonen Kati
  Puhelin:
  +358 295 33 5110
  Vastuualue:
  Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus
  Asiantuntemus:
  EISCAT, avaruusasiainneuvottelukunta, huippuyksiköt, tutkijatohtorit, vastuualueen johtajan 1. sijainen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Särkioja Merja
  Puhelin:
  +358 295 33 5111
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  Vastaa tutkimusinfrastruktuuritoiminnasta, vetää FIRI-ydintiimiä, H2020 tutkimusinfrastruktuurien ohjelmakomitea delegaatti, ERIC-komitean delegaatti ja ESFRI-foorumin asiantuntija
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Tanskanen Jukka
  Puhelin:
  +358 295 33 5071
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  Hankehallinnon tukiryhmän vetäjä, RAHKA-ydintiimin jäsen, Lippulaiva-tiimin ja Globaalicore-ydintiimin jäsen, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, Suomen Akatemian rahoitusehdot, USA-yhteistyö (NSF ja NIH), RRF-rahoitus (P3C312, vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat) ja tiimin vetäjä VIRKAVAPAALLA 30.4.2024 asti
 • Taloussuunnittelija
  Tenhunen Tuula
  Puhelin:
  +358 295 33 5116
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  Maksatusmenettelyn yhteyshenkilö, SALLI, maksatuspyynnöt, tutkimusrahoituksen laskutusprosessi
 • Johtaja
  Tikka Päivi
  Puhelin:
  +358 295 33 5007
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  ST-vastuualueen ja strategisen tutkimuksen neuvoston toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen, strateginen tutkimus, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, moni- ja poikkitieteellinen tutkimus
 • Controller
  Tinnilä Martin
  Puhelin:
  +358 295 33 5013
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  Controller
 • Viestintäjohtaja
  Tirronen Riitta
  Puhelin:
  +358 295 33 5118
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  "Vastuualueen johtaminen ja toiminnan kehittäminen, kokonaisviestintä, johdon ja hallituksen viestintä, sidosryhmäsuhteet, kansainvälinen viestintä, yhteisökuva, kampanjat ja esittelymateriaali
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Toppinen Pilvi
  Puhelin:
  +358 295 33 5064
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  STN:n teemavalmistelukokonaisuus mukaan lukien suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi, Akatemiaohjelma: Ilmastonmuutos ja hiilineutraaliuden tutkimus (Climate-Synergy) Ohjelmapäällikkö
 • Harjoittelija
  Turkulainen Anna-Sofia
  Puhelin:
  +358 295 33 5059
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  korkeakouluharjoittelija
 • Tiedeasiantuntija
  Uutela Anne
  Puhelin:
  +358 295 33 5107
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, BBMRI-ERIC (Euroopan biopankkitoiminta) päätöskomitean jäsen, budjettikomitean jäsen ja Suomen ryhmän vetäjä, Hankehallinnon jäsen, Loppuraporttien tarkistus, Akatemiapalkinto2023-BTY
 • Tiedeasiantuntija
  Uutela Marko
  Puhelin:
  +358 295 33 5113
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiatutkijat, tutkijatohtorit, EU-ydintiimi, Horisontti Euroopan terveysklusterin NCP sekä komiteajäsen, Horisontti Eurropan Strategisen ohjelmakomitean jäsen, Horisontti Euroopan Syöpämission NCP, Transforming Health and Care Systems kumppanuus, EP PerMed kumppanuus, EU Openscreen, Biotekniikan neuvottelukunta, Biopankkilainsäädännön ohjausryhmä
 • Controller
  Vallius Tomi
  Puhelin:
  +358 295 33 5127
  Vastuualue:
  Talous
  Asiantuntemus:
  Toimintamenojen suunnittelu ja seuranta, kirjanpitoyksikön tehtävien kehittämishankkeet
 • Tiedeasiainneuvos
  Valosaari Kata-Riina
  Puhelin:
  +358 295 33 5128
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  arvioinnin, päätöksenteon ja raportoinnin kehittämisen koordinointi, vetää Arviointi ja päätöksenteko ARVO-ydintiimiä ja verkostoa, Science Europe Research Culture -ryhmässä, SARA-ohjausryhmän ja TINA-ryhmän jäsen, Water JPI kansallinen yhteyshenkilö ja Governing Boardin varajäsen, IC4Water -CSA-hankkeen koordinointi akatemiassa
 • Assistentti
  Valtanen-Iiskola Riitta
  Puhelin:
  +358 295 33 5129
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  vastuualueen assistentti, Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan sihteeri
 • Johtava juristi
  Vannas Meri
  Puhelin:
  +358 295 33 5117
  Vastuualue:
  Hallinto
  Asiantuntemus:
  Oikeudelliset ja hallinnolliset asiantuntijatehtävät, sopimusasiat, valtionavustuslaki, IPR-asiat
 • Tiedeasiantuntija
  Varkemaa Jussi
  Puhelin:
  +358 295 33 5140
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiahankkeet, Avoin tiede, NOP-HS, Hyvä tieteellinen käytäntö
 • Viestintäasiantuntija
  Varpula Vesa
  Puhelin:
  +358 295 33 5131
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  Ulkoisten verkkosivujen päätoimittaja, hakutiedotus, Horisontti 2020: Science with and for Society -rahoituksen kansallinen yhdyshenkilö (NCP), luonnontieteen ja tekniikan aiheiden viestintäyhteyshenkilö
 • Kehitysjohtaja
  Vauhkonen Jussi
  Puhelin:
  +358 295 33 5114
  Vastuualue:
  Tutkimusrahoituksen kehittäminen
  Asiantuntemus:
  Johtaa tutkimusrahoitustoiminnan muutosohjelmaa, vastaa rahoitusprosessin ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä viraston kehittämishankkeiden koordinaatiosta, NordForskin hallituksen jäsen
 • Tietohallintoasiantuntija
  Veikkolainen Petteri
  Puhelin:
  +358 295 33 5163
  Vastuualue:
  Tietohallinto
  Asiantuntemus:
  järjestelmäarkkitehtuuri, liittymät
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Vilen Heikki
  Puhelin:
  +358 295 33 5135
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiaohjelmat Elämän molekulaariset säätelyverkostot (Rlife), Phealth & Cohort, Tieteellä terveyteen (TERVA), EJP RD, EraPerMed
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Vilkko Risto
  Puhelin:
  +358 295 33 5136
  Vastuualue:
  Strateginen tutkimus
  Asiantuntemus:
  "Akatemiaohjelmat: Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS), Digitaaliset ihmistieteet (DIGIHUM), Media ja yhteiskunta (MediaSoc), BioFuture2025, Kaupunkien kiertotalous, Akatemian globaaliryhmän jäsen, Kiina-yhteistyön asiantuntija, Ohjelmakomitean jäsen NordForskin Open Invitation ohjelmissa ""Digitalisation of the Public Sector"" ja ""Sustainable Urban Development and Smart Cities"", Akatemian edustaja JPI Urban Europe verkostossa, EU-vastinrahoitus"
 • Suunnittelija
  von Wright Martti
  Puhelin:
  +358 295 33 5016
  Vastuualue:
  Tutkimusympäristöt
  Asiantuntemus:
  EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF), RRP-koordinaatioryhmän sihteeri, RRF-hankehallinnointi, ns. jatkuva raportointi Valtiokonttorin RRP-järjestelmään
 • Suunnittelija
  Vuosalmi Barbro
  Puhelin:
  +358 295 33 5138
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Asiantuntijapaneelien järjestelyt, asiantuntijapalkkiot, laskut
 • Viestintäasiantuntija
  Vähäkylä Leena
  Puhelin:
  +358 295 33 5139
  Vastuualue:
  Viestintä
  Asiantuntemus:
  Tietysti.fi-sivuston sisällöntuotanto ja koordinointi, mediaviestintä ja akatemiaohjelmien viestintä
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Vänskä Helena
  Puhelin:
  +358 295 33 5036
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Akatemiaprofessorit, akatemiahankkeet, yliopistojen profiloituminen, Nordforskin ohjelmat Education for Tomorrow ja Migration and Integration, vastuualueen johtajan 1. sijainen
 • Johtava tiedeasiantuntija
  Ylikangas Mikko
  Puhelin:
  +358 295 33 5143
  Vastuualue:
  Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
  Asiantuntemus:
  Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma, Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelma, Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma, Ilmastonmuutos ja terveys - akatemiaohjelma, Venäjä-yhteistyö, COST: Suomen CSO-edustaja, kansallinen koordinaattori (CNC) ja Executive Boardin jäsen
 • Tiedeasiantuntija
  Yli-Pelkonen Vesa
  Puhelin:
  +358 295 33 5095
  Vastuualue:
  Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
  Asiantuntemus:
  Tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävät, Water4All-kumppanuus, Water JPI, AquaticPollutants ERA-NET

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?