Hakemusten ja rahoituspäätösten tilastoja

Akatemia laatii vuosittain tilastokatsauksen syyskuun rahoitushausta. Katsauksessa esitetään tietoja hakemusmääristä, myönteisen rahoituspäätöksen määristä sekä myöntöosuuksista (rahoitetut hakemukset suhteessa kaikkiin hakemuksiin). Hakemuksia ja myönteisiä rahoituspäätöksiä tarkastellaan päätökset tehneiden tieteellisten toimikuntien, rahoitusmuotojen, tutkimusorganisaatioiden, tieteenalojen, sukupuolen sekä kansalaisuuden mukaan. Lisäksi tarkastellaan hakemuksille arvioinnissa annettujen arvosanojen jakaumia sekä kansainvälisten arvioijien maajakaumaa.

Avaa kuva pdf-muodossa

Tilastotietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?