Asiakirjajulkisuus

Suomen Akatemia on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Suomen Akatemia ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksen tarkoitus on auttaa kansalaisia tekemään tietopyyntönsä asiakirjoista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13.1 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Lue lisää: asiakirjajulkisuuden kuvaus

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?