Jussi Vauhkonen (vasemmalla) ja Maiju Gyran (oikealla)

Yrityskumppanit tyytyväisiä yhteistyöhön lippulaivojen kanssa – jo 160 uutta start-upia

30.3.2022

Kuuden ensimmäisenä aloittaneen Suomen Akatemian lippulaivan kahden ensimmäisen toimintavuoden tuloksia arvioitiin vuodenvaihteessa. Tulokset osoittavat, että uusi toimintatapa on ollut vaikuttava. Lippulaivoissa on lyhyessä ajassa tuotettu yli 4 000 tieteellistä julkaisua ja 200 patenttia. Lippulaivat ovat onnistuneet kotiuttamaan EU:n tutkimusrahoitusta, ja uusia start-up-yrityksiä on käynnistynyt 160. Sidosryhmäkyselyssä kiitosta saavat sekä lippulaivojen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa että yliopistojen sitoutuminen lippulaivoihin.

Suomen Akatemia vahvistaa tutkimusrahoituksen asiantuntemuksellaan korkeatasoisen osaamisen hyödyntämistä sekä tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Lippulaivat ovat yksi esimerkki tutkimusrahoituksesta, jossa korkealaatuinen tutkimus, kunnianhimoiset tavoitteet tulevaisuuden ratkaisuille ja vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa yhdistyvät.

Lippulaivaohjelmaan kuuluu kymmenen osaamiskeskittymää, joiden tutkimusalat vaihtelevat tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisesta uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkereiden ja diagnostiikan innovaatioiden kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä, metsien käytön ennakointi ja tulevaisuuden ihmislähtöinen tekoäly ovat niin ikään korkeatasoisen tutkimusyhteistyön kohteina. Osaamiskeskittymät luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, ja niissä on mukana yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi eturivin suomalaisia yrityksiä sekä järjestöjä ja säätiöitä.

Väliarviointi ensimmäisten lippulaivojen kahdesta ensimmäisestä vuodesta: toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa

Hiljattain päättyneessä väliarvioinnissa Suomen Akatemia arvioi tuloksia, joita kuusi ensimmäisenä valittua lippulaivaa on saavuttanut kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana.

Väliarvioinnin perusteella lippulaivat ovat olleet erittäin tuloksellisia ja vaikuttavia. Tieteellinen julkaiseminen on ollut runsasta, ja yhteensä väliarvioinnin kohteena olleet lippulaivat ovat tuottaneet yli 4 000 tieteellistä julkaisua. Kilpailukyvystä kansainvälisissä rahoituskilpailuissa kertoo se, että erittäin kilpailtuja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) -rahoituksia on myönnetty 13:lle lippulaivoissa työskentelevälle tutkijalle. Kaikkiaan lippulaivojen kahden ensimmäisen vuoden rahoituksesta EU-rahoitus on ollut viisinkertainen Akatemian lippulaivarahoitukseen verrattuna.

Tieteellisen menestyksen lisäksi lippulaivat ovat onnistuneet edistämään tavoitteiden mukaan myös muuta tutkimuksen vaikuttavuutta. Lippulaivojen piirissä on perustettu 160 uutta start up -yritystä ja tuotettu lähes 200 patenttia. Osaamiskeskittymien henkilöstö on kysyttyä myös erilaisiin asiantuntija- ja luottamustehtäviin, joihin osallistuminen onkin ollut runsasta. Koulutuksen tuloksellisuutta kuvastavat lippulaivojen puitteissa suoritetut 764 maisterin ja 227 tohtorintutkintoa.

Yritysrahoituksen osuus kaksinkertainen Akatemian rahoitukseen verrattuna

Kaksivuotisen arviointikauden aikana lippulaivat ovat hankkineet yhteensä yli 800 uutta yritysyhteistyökumppania, ja yrityksiltä saadun rahoituksen osuus nousi yli kaksinkertaiseksi Akatemian suoraan lippulaivarahoitukseen verrattuna.

Myös sidosryhmät näkevät lippulaivat tärkeänä toimijana alansa ekosysteemille. Sidosryhmille osoitetussa kyselyssä 94 prosenttia vastaajista oli vahvasti samaa mieltä siitä, että lippulaivat edustavat sekä tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kanssa että vahvaa isäntäorganisaatioiden sitoutumista. Tärkeimmäksi yhteistyön muodoksi arvioitiin tiedon ja osaamisen vaihto sekä yhteiset tapahtumat. Lisäksi tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehittäminen, menetelmien ja työkalujen kehittäminen, yhteinen sidosryhmäyhteistyö ja yhteiset julkaisut koettiin hyvin tärkeiksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?