INVEST – Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva

Lippulaivan Inequalities, Interventions, and New Welfare State tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja taitojen kehittymistä. Samalla kehitetään uusi hyvinvointiyhteiskunnan malli, joka on nykyistä tasa-arvoisempi, eri elämäntilanteita paremmin huomioiva, ennakoivampi ja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Tavoitteisiin päästään etsimällä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osaamista rajoittavat tekijät eri elämänvaiheissa, tunnistamalla niihin liittyvät aukot tuissa ja palveluissa ja kehittämällä ja arvioimalla tieteelliseen näyttöön perustuvia interventioita aukkojen paikkaamiseksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?