Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tutkimuksen myötävaikutuksia yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja kehityskulkuihin. Vaikuttavuus on monisyinen ilmiö, joka syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden vuorovaikutuksessa, usein pidemmän ajan kuluessa.

Tutkimus vaikuttaa tieteenalasta ja tutkimusorganisaation tehtävistä riippuen monin eri tavoin. Tiede on maailmankuvan ja sivistyksen perusta sekä kestävän hyvinvoinnin ja vaurauden rakentaja, ja sitä käytetään päätöksenteon tukena, käytäntöjen kehittäjänä sekä opetuksen pohjana. Laadukas tutkimus tuottaa osaamista, jolla tartumme suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tutkimuksen monimuotoinen ja monipuolinen vaikuttavuus: -Tieteeseen ja tieteen ulkopuolelle, yksilöihin, ympäristöön, yrityksiin, hallintoon, yhteiskuntaan. -Voi toteutua huomenna, ensi vuonna, viiden vuoden tai 25 vuoden kuluttua. -Ilmenee alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti.  Vaikuttavuus ilmenee kaikissa tieteen rooleissa.  Vaikuttavuuden keskeiset reitit ovat: -Vaikuttavuus tutkimustulosten kautta: tulokset liikkuvat. -Vaikuttavuus yhdessä tekemisen ja yhteistyön kautta: ideat liikkuvat. -Vaikuttavuus osaavien ihmisten kautta: ihmiset liikkuvat.  Korkeatasoinen tutkimus on välttämätöntä myös kansakunnan kyvylle hyödyntää muualla tehtyä tutkimusta sekä ylläpitää korkeatasoista koulutusta.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Tietysti.fi

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä.

Ratkaisujatieteesta.fi

Sivusto tarjoaa ilmiölähtöisesti strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin.

Tutustu myös tutkimuksen rahoitusta, henkilöstöä ja julkaisutoimintaa koskeviin tietoihin Tieteen tila -sivulla

Lisätietoja:

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh.  0295 33 5141, tietoaineistot(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?