Toimikunnat

Suomen Akatemiassa on kolme tieteellistä toimikuntaa:

Tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Toimikunnat päättävät rahoituksesta myös kansainvälisille tutkimuksen infrastruktuureille, jos yhteistyö ei perustu valtiosopimukseen. Toimikuntien tehtävänä on myös seurata tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

Kunkin toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet nimittää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisten toimikuntien toimikausi on 1.1.2022–31.12.2024.

Toimikunnissa on edustettuna monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. Toimikuntien jäsenet edustavat tehtävässään tutkimusta ja tiedettä laajasti, eivätkä toimi tehtävässä tietyn tieteenalan tai yliopiston tai tutkimuslaitoksen edustajina. 

Yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimus- ja kehittämistyöhön osallistuvat tahot ja yhteisöt, tieteelliset seurat, tiedeakatemiat ja tutkimusyhteisön edustajat voivat ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle toimikuntien jäseniksi sopivia henkilöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös kuulee eri tahoja ennen toimikuntien asettamista.

Talvihaun 2024 arviointipaneelit ja palaute

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?