Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyys on merkittävä keino tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen tukemisessa. Akatemia tukee suomalaisen tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälistymistä kaikessa rahoitustoiminnassaan. Lisäksi Akatemia tukee kansainvälisen rahoituksen hakemista, vaikuttaa eurooppalaisissa ja globaaleissa organisaatioissa ja verkostoissa ja välittää tietoa suomalaisesta tutkimuksesta ja tiede- ja tutkimusjärjestelmästä.

Akatemia tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön, tutkimusorganisaatioiden, tutkimuksen rahoittajien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Akatemia tekee tutkimusrahoittajayhteistyötä Suomen kannalta merkittävien maiden kanssa, jotta suomalaisten tutkijoiden mahdollisuudet korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön paranevat.

Tutustu kansainväliseen yhteistyöhön

Toimikunnat kuvaavat lisäksi kansainvälistä yhteistyötään omilla sivuillaan.

Kansainväliset rahoitushaut

Kunkin haun yhteydestä löytyvät hakujen yhteyshenkilöt.

Lisätietoja

    Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?