Jatkorahoituksen saaneiden lippulaivojen toiminta arvioitiin erinomaiseksi

13.12.2023

Suomen Akatemian lippulaivajaosto on myöntänyt jatkorahoituksen neljälle lippulaivaohjelman osaamiskeskittymälle. Lippulaivojen rahoitus Suomen Akatemialta on 42 miljoonaa euroa vuosina 2025 – 2028. Jatkorahoituksesta päätettiin lippulaivojen väliarvioinnin yhteydessä, jossa arvioitiin ohjelman kolmannessa haussa valittujen lippulaivojen edistyminen ja tulevien vuosien suunnitelmat.

Arvioitujen lippulaivojen toimintaa luonnehdittiin väliarvioinnissa erinomaiseksi. Lippulaivat ovat olleet ensimmäisen kaksivuotiskauden erittäin tuloksellisia ja niiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat lupaavia. Arvioinnin teki kansainvälinen arviointipaneeli, joka myös haastatteli lippulaivojen edustajat. Arviointimateriaalina oli alkuperäinen hakemus, raportti kuluneesta kahdesta vuodesta, sidosryhmäselvitys sekä uusi hakemus, jossa pääpaino on tulevien vuosien suunnitelmilla.

Jatkorahoituksen saaneet lippulaivat:

  • ACCC – Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus
  • GeneCellNano - Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa
  • InFLAMES – Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina
  • UNITE – Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia

Lippulaivaohjelmaan kuuluu yhteensä neljätoista osaamiskeskittymää. Suomen Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle on lähes 300 miljoonaa euroa. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?