Strategia

Tieteen rahoittaja ja asiantuntija

Suomen Akatemia vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, tukee tieteen uudistumista sekä kehittää tutkimusympäristöjä kilpaillulla vertaisarvioidulla tutkimusrahoituksellaan ja aktiivisella kansallisella ja kansainvälisellä tiedepoliittisella toiminnallaan.

Tieteen merkitys

Tieteellä ja sen tuloksilla on arvoa sekä itsessään että välineinä. Tiedettä tarvitaan muun muassa maailmankuvan ja sivistyksen perustana, kestävän hyvinvoinnin ja vaurauden rakentajana, päätöksenteon tukena, käytäntöjen kehittäjänä ja opetuksen pohjana. Esimerkiksi tarve ratkaista ilmastonmuutokseen ja muihin kestävyyshaasteisiin liittyviä kysymyksiä korostaa tieteen merkitystä sen eri rooleissa. Tutkimus, siihen perustuva osaaminen ja tieteellisen tiedon käyttö eri tavoin kytkeytyvät toisiinsa.

Akatemian arvot ja toimintatapa

Akatemian toimintaa ohjaavat avoimuus, läpinäkyvyys, luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Vastuullisuus on olennainen osa Akatemian toimintaa ja Akatemian rahoittamaa tutkimusta.

Akatemia toimii tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän kokonaisuudessa tiiviissä vuorovaikutuksessa järjestelmän muiden toimijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Akatemia rahoittaa korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta

Ihmiset tekevät tieteen. Akatemian tutkimusrahoitus on avoimesti haettavissa. Akatemian rahoituspäätökset perustuvat jatkuvasti kehitettävään kansainväliseen vertaisarviointiin.  Tutkimuksen korkea laatu on Akatemian toiminnassa keskeisin kriteeri.

Tutkimus vaikuttaa monin eri tavoin sekä tieteen sisäisesti ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Vaikuttavuuden aikajänteet, kohteet ja reitit vaihtelevat. Monilla tutkimusaloilla vaikuttavuus nähdään osana tieteellistä laatua. Tiede uudistuu muun muassa uusien aihevalintojen, lähestymistapojen, käsitteiden, menetelmien ja tutkijayhteisöjen kautta. Avoimen tieteen, datan hallinnan ja analyysin sekä tutkimusinfrastruktuurien merkitys kasvaa lähes kaikilla tieteenaloilla. Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö ovat oleellisia tekijöitä laadukkaassa tutkimuksessa.

Akatemia tuottaa tietoa tieteestä ja sen tekemisestä

Akatemia tuottaa tiedettä ja sen tekemistä käsitteleviä aineistoja ja analyysejä yhdessä sidosryhmien kanssa ja siten edistää ja vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Asiantuntemus ja osaaminen

Suomen Akatemian toiminta perustuu henkilöstön, toimielimiin nimitettyjen luottamushenkilöiden ja hakemuksien vertaisarvioijien asiantuntemukseen. Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen tukevat vastuullista, uudistuvaa ja vuorovaikutteista toimintaa yhdessä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa.

Lisätietoja

  • johtaja Liisa Savunen, strategisen suunnittelun ja analyysin vastuualue, p. 029 533 5122

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?