Suomen Akatemian strategia 2030

Visiomme

Rohkeaa tiedettä Suomen ja maailman parhaaksi

Toiminta-ajatuksemme

Avaamme uusia väyliä korkealaatuiseen, vastuulliseen ja vaikuttavaan tutkimukseen

Avaa kuva pdf-muodossa.

Strategiset vaikuttavuustavoitteemme

Suomen Akatemian toiminnan ansiosta:

Syntyy tieteellisiä läpimurtoja ja ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi

Suomessa tehtävä tutkimus on useilla aloilla maailman kärkeä.

Tutkimusideoiden vapaa kilpailu ja harkittu tieteellinen riskinotto lujittavat Suomessa tehtävän tutkimuksen monipuolisuutta, monialaisuutta ja vaikuttavuutta.

Strategisesti valittu tutkimusrahoitus ja innovatiiviset avaukset edistävät laajojen yhteisten haasteiden ratkaisemista. Siirtymä tutkimuksesta sen hyödyntämiseen on saumatonta.

Tiede uudistuu ja uudistaa

Suomalaisten TKI-toimijoiden yhteistyö on systeemistä. Pitkäjänteisen tieteellisen tutkimuksen asema osana tasapainoista TKI-rahoituksen kokonaisuutta on vahva.

Kilpailukykyiset tutkijat, tutkimusympäristöt ja osaamiskeskittymät sekä korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuurit uudistavat tiedettä ja yhteiskuntaa.

Monitieteinen yhteistyö ja kansainvälisyys nostavat tutkimuksen laatua sekä luovat uusia tieteellisiä kysymyksiä, tutkimusta ja tutkimusaloja.

Suomalainen tiedeyhteisö on vastuullisen tieteen edelläkävijä.

Korkeatasoinen osaaminen vahvistuu ja vaikuttaa

Suomessa on TKI-tehtävissä nykyistä enemmän tutkijakoulutettuja korkeatasoisia osaajia.

Suomi on kansainvälisesti johtavia tutkimukseen perustuvan osaamisen maita. Osaamme hyödyntää myös muualla tuotettua tietoa ja vastata ennakoimattomiinkin osaamistarpeisiin.

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi:

Kehitämme toimintatapojamme

 • Rakennamme tasapainoista ja ajanmukaista rahoituskokonaisuutta, terävöitämme rahoitusmuotojemme tavoitteita ja kehitämme tehokkaita ohjausmekanismeja.
 • Parannamme kykyämme tukea innovatiivisia ja tieteellistä riskiä sisältäviä avauksia.
 • Vahvistamme toimivaa vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä yhteistyössä muiden TKI-toimijoiden kanssa.
 • Toimimme kansainvälisessä yhteistyössä strategisesti valittujen kumppanien kanssa.
 • Vaikutamme aktiivisesti EU-ohjelmien ja pohjoismaisten ohjelmien suunnitteluun ja vahvistamme Suomessa työskentelevien tutkijoiden valmiuksia menestyä EU-hauissa.
 • Tarjoamme laadukkaan kansainvälisen tason palvelukokemuksen.

Työyhteisönä innostumme ja kehitymme yhdessä

 • Teemme yhdessä, opimme uutta ja kokeilemme rohkeasti.
 • Arkisilla teoilla ja kohtaamisilla ylläpidämme työyhteisön myönteistä ilmapiiriä ja toistemme hyvinvointia.
 • Kehitämme työyhteisömme monimuotoisuutta.

Organisaatiomme on ajanmukainen

 • Yksinkertaistamme toimintarakennettamme tarkoituksenmukaiseksi, matalan hierarkian organisaatioksi, jossa on selkeä toiminnanohjaus.
 • Vahvistamme työn merkityksellisyyttä, rakennamme kiinnostavia urapolkuja ja lujitamme Akatemian houkuttelevuutta työnantajana.
 • Sujuvoitamme työtä hyödyntämällä digitalisaatiota ja parhaita mahdollisia työvälineitä.

Akatemian arvot

Akatemian toimintaa ohjaavat avoimuus, läpinäkyvyys, luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Lisätietoja

 • johtaja Liisa Savunen, strategisen suunnittelun ja analyysin vastuualue, p. 029 533 5122

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?