Suomen Akatemian saavutettavuusseloste

Suomen Akatemia pyrkii takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aka.fi-sivustoa.

Aka.fi-sivustolla on myös verkkoasiointipalvelu SARA. Verkkoasioinnin saavutettavuusseloste löytyy palvelun kirjautumissivulta.

Saavutettavuuden tila

Aka.fi-sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Aka.fi-sivusto on julkaistu lokakuussa 2020 ja sen kehitys on edelleen käynnissä. Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi kolmannen osapuolen toimesta lokakuussa 2020. Arvioinnissa esiin tulleita puutteita ja kehittämiskohteita ollaan parhaillaan korjaamassa.

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Otsikkotasojen loogisessa käytössä on puutteita. (1.3.1)
 • Mobiililaitteella ruudunlukijaa käytettäessä valikosta ei pysty avaamaan osaa sisällöstä. (2.1.1)
 • Linkkien merkinnöissä on puutteita (2.4.4, 3.2.4)
  • Linkkien ja niiden avaamien sivujen otsikot eivät aina selkeästi vastaa toisiaan.
  • Samalle sivulle voi viedä eri tavoin nimettyjä linkkejä.
  • Osasta liitetiedoston avaavista linkeistä puuttuu merkintä liitetiedoston tyypistä.
  • Sivuston ulkopuolelle vieviä linkkejä ei ole selkeästi merkitty.
 • Rahoituspäätökset-sivulla on upotus, johon liittyy useita ongelmia ruudunlukuohjelmaa käyttävälle. (1.3.1, 2.4.3, 2.4.4)
  • Ruudunlukijakäyttäjälle ei kerrota, että linkit avaavat taulukon alemmas sivulla eikä kohdistusta viedä taulukon alkuun.
  • Avautuvan taulukon toiminta ei käy selkeästi ilmi.
  • Taulukon sisällä on "alataulukoita", joiden ensimmäistä riviä tai saraketta ei ole määritelty taulukon otsikoksi.
 • Etusivun Twitter-upotuksista puuttuvat tekstivastineet ja kielimäärittelyt. (1.1.1, 2.4.4, 3.1.2)
 • Rahoituspäätöshakulomakkeessa on useita saavutettavuusongelmia ruudunlukijakäytössä. Esimerkiksi osalta elementeistä puuttuvat nimilaput, organisaation valinta ei toimi ymmärrettävällä tavalla ja virhetilanteessa käyttäjä ei saa selkeää ohjetta siitä, mitä on tapahtunut ja miten virhetilanne pitäisi korjata. (1.3.1, 1.3.5, 3.3.2)
 • Kielimäärittely puuttuu joiltain englanninkielisiltä teksteiltä. (3.1.2)

Sivustolla on huomattava määrä pdf-tiedostoja. Osassa niistä on vielä saavutettavuuspuutteita.  Pdf-tiedostoja on jo kehitetty saavutettaviksi, ja työ niiden muuttamiseksi saavutettavaan muotoon jatkuu. Etenkin alun perin painetuiksi esitteiksi suunnitelluissa pdf-tiedostoissa saattaa olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia ongelmia kuten puutteellisia otsikkomäärittelyitä ja väärä lukujärjestys. Sivustolla on  myös muita tiedostomuotoja, kuten word- ja excel -tiedostoja, joissa voi olla saavutettavuuspuutteita.

Palvelussa on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuosien 2020-2021 aikana.

Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaan, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Sivuston käyttäjä voi pyytää sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@aka.fi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 4.10.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 26.10.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivustollamme? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta joko sähköpostitse kirjaamo@aka.fi tai palautekanavassamme.  Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Aka.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Suomen Akatemia.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?