Suomen Akatemian saavutettavuusseloste

Suomen Akatemia pyrkii takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Aka.fi-sivustoa.

Suomen Akatemia ylläpitää myös rahoituksen hakemiseen liittyvää asiointipalvelua. Asiointipalvelulla on oma saavutettavuusselosteensa. Katso asiointipalvelun saavutettavuusseloste.

Saavutettavuuden tila

Aka.fi-sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Aka.fi-sivustosta julkaistiin uusi versio lokakuussa 2020. Sivustolle tehdään saavutettavuusarviointi lokakuun 2020 alkupuolella. Arvioinnissa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet korjataan sivustolle mahdollisimman pian.

Ei-saavutettavan sisällön listausta koostetaan parhaillaan ja päivitetään tehtyjen korjausten perusteella tälle sivulle niin pian kuin mahdollista.

Sivustolla saattaa olla saavutettavuuspuutteita. Sivuston käyttäjä voi pyytää sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa tällä verkkolomakkeella.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 30.9.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 30.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivustollamme? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta tällä verkkolomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Aka.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Suomen Akatemia.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

 Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?