EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus -lippulaiva

Koulutuksen tulevaisuus (EDUCA) -lippulaivan tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämistä tutkimustiedon avulla ja luoda koulutuksen ekosysteemi. Sen tehtävänä on tuottaa uutta tietoa ja luoda ymmärrystä siitä, miksi oppimistulokset laskevat, miksi koulutuksen keskeyttäminen lisääntyy ja miten teknologiaa käytetään opetuksessa.

Monitieteisen osaamiskeskittymän avulla rakennetaan aineistoinfrastruktuuri, jolla yhdistetään kasvatustieteen, psykologian, oppimisanalytiikan, sosiologian ja taloustieteen teoreettinen ja monimetodinen asiantuntemus. Aineistoinfrastruktuuri toimii myös laajojen pitkittäis- ja rekisteriaineistojen hyödyntämisen alustana.

EDUCA-lippulaivan avulla vahvistetaan koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja rehtoreiden osaamista. Tutkimus lisää ymmärrystä yksilöllisten ja sosiaalisten oppimisprosessien variaatiosta, optimaalisista oppimishetkistä ja koulutukseen kiinnittymisen haasteista sekä skaalautuvien opetusteknologisten ratkaisujen vaikuttavuudesta. Se mahdollistaa myös saumattoman yhteistyön oppijoiden, opettajien sekä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa.

  • Lippulaivan johtaja: professori Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto
  • Taustaorganisaatiot: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?