Tieteen tila

Suomen Akatemian tieteen tila -työn tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa. Sidosryhmäyhteistyöllä on keskeinen rooli materiaalin valmistelussa ja tulosten hyödyntämisessä.

Tieteen tila -tiedontuotannossa julkaistaan säännöllisesti tilastollisia ja bibliometrisiä tarkasteluja tutkimuksen henkilöstöstä ja rahoituksesta sekä julkaisutoiminnasta, tieteellisestä vaikuttavuudesta ja julkaisuyhteistyöstä. Tarkasteluja toteutetaan sekä maatasolla että tieteenalaryhmittäin ja organisaatioittain. Lisäksi julkaistaan syventäviä temaattisia analyysejä.

Suomen Akatemia on tarkastellut tieteen tilaa 1990-luvun lopulta alkaen, vuodesta 2012 alkaen kahden vuoden välein. Viimeisin Tieteen tila -katsaus julkaistiin vuonna 2018. Jatkossa Tieteen tila -materiaalia on tarkoitus julkaista vuosittain.

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141
  • johtava tiedeasiantuntija Jussi Alho, puh. 029 533 5009 

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?