Näin raportoit

Tällä sivulla on yhteenveto ohjeistuksesta liittyen tutkimushankeen raportointiin.

Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta. Seurannan kannalta keskeistä tietoa saadaan tutkimusraporteista. Raportoinnista vastaa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai rahoituksen saaja.

Tieteellisen tutkimusraportin jättää hankkeen vastuullinen johtaja ja suorituspaikka (valtionavustuksen saaja) vastaa talousraportoinnista.  

Edellytyksenä Akatemiaan jätetyn tutkimusrahoitushakemuksen käsittelylle on, että hakija on toimittanut ohjeiden mukaisesti tutkimusraportit päättyneistä tai käynnissä olevista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista. Tätä edellytystä ei sovelleta, kun:

  • henkilö toimii rahoitushakemuksen vastuuhenkilönä rahoitusmuodossa, jossa rahoituksen hakijana on organisaatio
  • henkilö toimii vastuuhenkilönä käynnissä olevassa hankkeessa, jossa rahoituksen saajana on organisaatio

Jos rahoituksen saaja ei ole raportoinut ohjeiden mukaisesti Akatemian rahoituksella meneillään olevasta tai päättyneestä tutkimushankkeesta, hänen uutta rahoitushakemustaan ei arvioida. Tällöin hakemukselle ei myönnetä rahoitusta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?