Hallitus

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hallituksen tehtäväkenttään kuuluu tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työn yhteensovittaminen sekä tieteellisten toimikuntien toimialojen ja kahden tai useamman toimikunnan välisten tutkimusalojen edistäminen. 

Hallitus kohdentaa määrärahat tieteellisten toimikuntien ja tutkimusinfrastruktuurikomitean kesken ja eri tarkoituksiin. Hallitus päättää Akatemian toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat, talousarvioehdotuksen ja tulossopimuksen sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Akatemian hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksessa on edustettuna monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. 

Akatemian hallituksen nimittää valtioneuvosto kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimikausi on 1.1.2022–31.12.2024. 

Puheenjohtaja

 • puheenjohtaja: professori Johanna Myllyharju, Oulun yliopisto
 • varapuheenjohtaja: professori Martti Kauranen, Tampereen yliopisto

Jäsenet

 • prosessipäällikkö Essi Eerola, Suomen Pankki
 • professori Klaus Elenius, Turun yliopisto
 • teknologiajohtaja Atte Haapalinna, Okmetic Oy
 • professori Kirsi Tirri, Helsingin yliopisto

Hallituksen kokoukset 2024

 • ti 30.1.
 • ti 27.2.
 • to 11.4.
 • to 25.4.
 • to 6.6.
 • to 15.- pe 16.8. kokous ja yliopistovierailu
 • to 19.9.
 • to 7.11.
 • to 12.12.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?