Hallitus

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hallituksen tehtäväkenttään kuuluu tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työn yhteensovittaminen sekä tieteellisten toimikuntien toimialojen ja kahden tai useamman toimikunnan välisten tutkimusalojen edistäminen. 

Hallitus kohdentaa määrärahat tieteellisten toimikuntien ja tutkimusinfrastruktuurikomitean kesken ja eri tarkoituksiin. Hallitus päättää Akatemian toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat, talousarvioehdotuksen ja tulossopimuksen sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Suomen Akatemian hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksessa on edustettuna monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. 

Suomen Akatemian hallituksen nimittää valtioneuvosto kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimikausi on 1.1.2019–31.12.2021. 

Puheenjohtajat

 • puheenjohtaja: professori Johanna Myllyharju, Oulun yliopisto
 • varapuheenjohtaja: professori Per Mickwitz, Lundin yliopisto

Jäsenet

 • liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • professori Martti Kauranen, Tampereen yliopisto
 • professori Heikki Kröger, Itä-Suomen yliopisto
 • professori Erika Löfström, Helsingin yliopisto

Hallituksen kokoukset 2021

 • perjantai 26.2.

 • maanantai 19.4.

 • keskiviikko 2.6.

 • torstai-perjantai 19.- 20.8. (yliopistovierailu) 

 • torstai 23.9.

 • keskiviikko 10.11.

 • keskiviikko 15.12.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?