Suomen Akatemia valitsi kaksi ensimmäistä osaamiskeskittymää uuteen lippulaivaohjelmaan

18.4.2018

Suomen Akatemia on valinnut kaksi ensimmäistä osaamiskeskittymää rahoitettaviksi uudessa lippulaivaohjelmassa. Valitut keskittymät ovat: Competence Center for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-yliopisto, VTT) ja 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Oulun yliopisto).

Lippulaivaohjelman toinen haku avataan tänä keväänä, ja sen jälkeen ohjelma täydentyy uusilla osaamiskeskittymillä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. Hallitusohjelman puolivälitarkastelussa valtioneuvosto päätti uuden lippulaivaohjelman luomisesta ja siihen on osoitettu yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Lippulaivaohjelman haku oli kaksivaiheinen, ja jälkimmäisessä hakuvaiheessa hakemukset käsiteltiin kahdessa kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, joista toinen arvioi hakemusten tieteellistä tasoa ja toinen tutkimuksen vaikuttavuutta. Lippulaivaohjelman ensimmäiseen hakuun tuli 15 hakemusta, joista kahdeksan ehdotusta valittiin jatkokäsittelyyn. Lippulaivaohjelman jaosto päätti rahoittaa nyt valitut osaamiskeskittymät, koska hakemuksista annettujen asiantuntijalausuntojen ja jaoston näkemyksen perusteella niissä toteutuvat parhaiten lippulaivaohjelman tavoitteet.

Valituissa lippulaivoissa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, taloudellista kasvua tukeva ja muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö olennaisten kumppaneiden kanssa, muuntautumiskyky sekä isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen, joka ilmenee myös resurssien merkittävänä ja kasvavana panostuksena osaamiskeskittymän toimintaan.

”Näissä lippulaivoissa tehtävä erittäin korkeatasoinen ja tiedettä uudistava tutkimustyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Rohkea ja innovatiivinen ote toiminnan kehittämisessä luo vahvan perustan tutkimukseen pohjautuvan talouskasvun lisäksi myös monien muiden yhteiskunnan toiminnan alueiden kehittämiselle”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Heikki Ruskoaho sanoo.

Langattomien verkkoteknologioiden kehittämiseen keskittyvässä lippulaivassa 6Genesis tutkitaan 5G-tietoliikennestandardin käyttöönottoa ja sen jälkeen tulevaa 6G-standardia. Osaamiskeskittymässä viedään 5G kaupallistamisvaiheeseen testiverkon avulla toteuttavissa laajoissa eurooppalaisissa piloteissa. Sen lisäksi kehitetään 6G-perusteknologiaa langattomissa tekniikoissa, hajautetuissa tekoälypohjaisissa laskentamenetelmissä sekä näiden mahdollistamissa uusissa sovelluksissa. Ihmisten välisen kommunikoinnin lisäksi siirrytään myös laitteiden, prosessien ja asioiden väliseen tietoliikenteeseen. Tämän myötä pitkälle automatisoitu, älykäs yhteiskunta tulee mahdolliseksi, mikä näkyy tulevaisuudessa kaikilla elämänalueilla.

Biotalouden tulevaisuuden ratkaisuihin ja materiaalitutkimukseen keskittyvässä CERES-lippulaivassa tutkijat kehittävät uusia biopohjaisia materiaaleja mm. ligniiniselluloosasta teollisen mittakaavan tuotantoon kansainvälisille markkinoille. Täysin uudenlaisilla materiaaleilla on käyttöyhteyksiä monipuolisesti elämän eri osa-alueilla: puettavina materiaaleina, kotitaloustarvikkeissa, ilman- ja vedenpuhdistusjärjestelmissä, seuraavan sukupolven katalyytteinä, ultrakevyissä kuljetusvälineissä ja energian talteenottojärjestelmissä. Lippulaivan tutkimus pohjaa vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja tutkijat uskovat kehitettävien ratkaisujen tarjoavan ihmiskunnalle tulevaisuudessa kasvun mahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma

Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. Kyseessä on usean tutkimusryhmän vahva ja monipuolinen kokonaisuus, jossa muun muassa työskentelee eri uravaiheessa ja erilaisista taustoista tulevat tutkijat. Lippulaiva on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimiva osaamiskeskittymä, jossa on samanaikaisesti meneillään useita eri hankkeita ja muita toimintoja. Toimintakauden aikana lippulaivat kehittyvät merkittävästi ja pystyvät samalla muuntautumaan omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen.

Lisätietoja

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (18.4.2018)
  • Lue lisää lippulaivaohjelmasta

  • Suomen Akatemian hallituksen pj., lippulaivajaoston pj. Heikki Ruskoaho, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, p. 050 448 0772
  • tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5002 
  • johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5015

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?