DIWA – Digitaaliset vedet -lippulaiva

Vesi on välttämätöntä hyvän elämänlaadun kannalta, ja sen integroitu ja kestävä hoito on ainoa tapa turvata vesi ihmisille ja ekosysteemeille. Digitaaliset vedet (DIWA) -lippulaivan tavoitteena on luoda huipputason vesitutkimusklusteri, joka tutkimustuloksillaan synnyttää innovaatioita, tukee päätöksentekoa ja pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesialalla. Samalla se kasvattaa uuden sukupolven toimijoita vesialalle.

Digitaalisten kaksosten avulla voidaan mallintaa vesivaroja, niiden käyttöä ja arvioida päätöksenteon vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Vesivarojen digitaalisuus parantaa veden hankinnan, jakelun ja käytön hallintaa ja turvallisuutta esimerkiksi tulvien tai kuivuuden uhatessa. Digitaalinen vesienhallinta auttaa myös tasapainottamaan teollisuuden sekä energia-, maa- ja metsätalouden tavoitteita kestävästi.

Lippulaivan ratkaisuja tarvitaan kipeästi, koska vesi on kriittinen luonnonvara. Ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, ympäristön pilaantuminen ja veden riittämättömyys vaativat lisäinvestointeja, jotka lisäävät veden arvoa. Alalla on useiden miljardien eurojen arvoista liiketoimintapotentiaalia, jonka arvioidaan kasvavan nopeasti.

  • Lippulaivan johtaja: professori Björn Klöve, Oulun yliopisto
  • Taustaorganisaatiot: Oulun yliopisto, Paikkatietokeskus, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Suomen Ympäristökeskus, Turun yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?