Näin hakemukset arvioidaan

Arviointia koskevat verkkosivusisältömme päivitetään syksyn 2023 aikana talvihaun hakuilmoituksen julkaisuun mennessä. Katso talvihaun tuomat muutokset tiedotteesta.

Suomen Akatemia painottaa kaikessa tutkimusrahoituksessaan strategiansa mukaisesti tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista. Akatemian tutkimusrahoitus perustuu kilpailuun ja kansainväliseen vertaisarviointiin. Käytettävät asiantuntijat ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä alansa arvostettuja tutkijoita tai muilla perusteilla hakemuksen suhteen vertaisia.

Pääsääntöisesti hakemukset arvioidaan kansainvälisissä tutkimusalakohtaisissa tai temaattisissa asiantuntijakokouksissa eli paneeleissa. Aihepiiriltään paneelien välisille rajapinnoille sijoittuvista hakemuksista voidaan pyytää kahden eri paneelin lausunto. Niille hakemuksille, jotka eivät sovellu minkään tieteellisen paneelin arvioitaviksi, pyydetään vähintään kaksi yksittäisen asiantuntijan lausuntoa. Yksittäiseltä asiantuntijalta voidaan myös pyytää lausunto paneelin tueksi. Myös tilanteissa, joissa paneelikokouksessa ilmenee, että paneelin asiantuntemus ei ole riittävä jonkun hakemuksen suhteen, pyritään hakemukselle saamaan lisäksi lausunto yksittäiseltä asiantuntijalta paneelin jälkeen.

Temaattiset ohjelmahaut, joita ovat muun muassa akatemiaohjelmat ja strategisen tutkimuksen rahoitus, ovat tyypillisesti kaksivaiheisia ja arviointi voi poiketa edellä kuvatusta. Temaattisissa ohjelmahauissa arvioidaan myös hankkeen soveltuvuutta ohjelmaan. Strategisen tutkimuksen hakemukset arvioidaan erikseen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja vaikuttavuuden sekä tieteellisen laadun osalta. Strategisen tutkimuksen paneelien jäseninä on sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteen ja yhteiskunnallisen relevanssin asiantuntijoita. 

Lisäksi Akatemiassa on rahoitusmuotoja, jotka eivät ole haettavana vuosittain tai joissa hakijana on tutkimusorganisaatio. Näitä ovat esimerkiksi huippuyksikköohjelmat, akatemiaprofessorin tehtävät, yliopistojen profiloitumisen rahoitus, tutkimusinfrastruktuurirahoitus sekä kansainväliset yhteisrahoitteiset ohjelmat.  Näissä arviointi räätälöidään kunkin haun tavoitteita vastaavaksi. Rahoitusmuotojen arviointiprosessi on kuvattu hakuilmoituksessa tai rahoitusmuodon kotisivulla. Kansainvälisissä hauissa, kuten ERA-NET-verkostojen yhteishauissa, arviointi voidaan myös toteuttaa Akatemian ulkopuolella kansainvälisen rahoittajaverkoston sopimuksen mukaisesti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?