Näin hakemukset arvioidaan

Akatemian tutkimusrahoitus perustuu kilpailuun ja kansainväliseen vertaisarviointiin. Käytettävät asiantuntijat ovat kansainvälisiä alansa arvostettuja tutkijoita tai muilla perusteilla hakemusten suhteen vertaisia. Pääsääntöisesti hakemukset vertaisarvioidaan kansainvälisissä paneeleissa. Paneelit ovat kansainvälisiä tutkimusalakohtaisia tai temaattisia asiantuntijakokouksia, joihin asiantuntijat valitaan lähtökohtaisesti haun tai paneelin aihealueen perusteella.

Hakemuksille pyydetään vähintään kahden arvioijan lausunto ennen paneeliarviointia. Mikäli arviointi on kaksivaiheinen, osa hakemuksista karsiutuu tässä vaiheessa, eikä etene paneelin käsittelyyn. Yksivaiheisessa arvioinnissa kaikki hakemukset käsitellään paneelissa. Paneelissa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelilausunnon. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Hakemuksille, jotka eivät sovellu minkään tieteellisen paneelin arvioitaviksi, pyydetään vähintään kaksi yksittäisen asiantuntijan lausuntoa.  

Temaattiset ohjelmahaut (esimerkiksi akatemiaohjelmat ja strategisen tutkimuksen rahoitus) ovat tyypillisesti kaksivaiheisia ja arviointi voi poiketa edellä kuvatusta. Temaattisissa ohjelmahauissa arvioidaan myös hankkeen soveltuvuutta ohjelmaan ja joissain tapauksissa niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Strategisen tutkimuksen hakemukset arvioidaan erillisissä paneeleissa yhteiskunnallisen merkittävyyden ja vaikuttavuuden sekä tieteellisen laadun osalta. Strategisen tutkimuksen paneelien jäseninä on sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteen ja yhteiskunnallisen relevanssin asiantuntijoita.

Lisäksi Akatemiassa on rahoitusmuotoja, jotka eivät ole haettavana vuosittain tai joissa hakijana on tutkimusorganisaatio. Näitä ovat esimerkiksi huippuyksikköohjelmat, akatemiaprofessorin tehtävät, yliopistojen profiloitumisen rahoitus, lippulaivaohjelman rahoitus, tutkimusinfrastruktuurirahoitus sekä kansainväliset yhteisrahoitteiset ohjelmat. Näissä arviointi räätälöidään kunkin haun tavoitteita vastaavaksi. Rahoitusmuotojen arviointiprosessi on kuvattu hakuilmoituksessa sekä arviointiohjeessa tai rahoitusmuodon kotisivulla. Kansainvälisissä hauissa, kuten ERA-NET-verkostojen yhteishauissa, arviointi voidaan myös toteuttaa Akatemian ulkopuolella kansainvälisen rahoittajaverkoston sopimuksen mukaisesti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?