UNITE – Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia

UNITE-lippulaiva hyödyntää uusia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen sekä tuottaa ketteriä menetelmiä tiedon jalostamiseen metsistä kerätyn datan pohjalta. Tavoitteena on myös kehittää metsien käytön ennakointia ja monikriteeristä päätöstukea sekä paikkatiedon ja epävarmuuksien hallintaa metsälaskelmissa. Lippulaivassa hyödynnetään pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden kesken reaalimaailmassa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Pelillisyyden keinoin muun muassa tehostetaan puunhankinnan kokonaisuutta ja edistetään luonnon virkistyskäyttöä samalla turvaten metsien käytön kestävyys.

UNITE-lippulaivassa on mukana maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä. Korkeatasoinen tutkimus ja yhteistyö yritysten, yhteisöjen sekä tieteellisten kumppaneiden kanssa tuottaa tietoa, joilla tuetaan yhteiskuntia, teollisuutta ja kansalaisia sopeutumaan ekosysteemien, yrityselämän ja sosiaalisen kanssakäymisen muutoksiin. Yhteistyöllä edistetään vihreän yhteiskunnan toteutumista niin, että elämäntapamme on kestävällä pohjalla ja mahdollistaa hyvän ja merkityksellisen elämän tuleville sukupolville.

  • Lippulaivan johtaja: professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
  • Lippulaivan tutkijoiden määrä: noin 150
  • Taustaorganisaatiot: Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus
  • UNITE-verkkosivut
  • X: @UNITEflagship
  • Sähköposti: uniteflagship(at)nls.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?