Tutkimusinfrastruktuurit

Suomen Akatemia avaa 5.4.2023 kaksi rahoitushakua kansallisille tutkimusinfrastruktuureille. Lisätietoa ajankohtaista -osiossa. 

  Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista ja perustamista tai olemassa olevien infrastruktuuripalvelujen vahvistamista ja laajentamista.

  Infrastruktuurirahoituksen tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä ja tieteidenvälisyyttä sekä lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta.

  Akatemian keskeinen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja kehittämisen rahoitusmuoto on Tutkimusinfrastruktuurikomitean myöntämä FIRI-rahoitus. Rahoitushakemukset arvioidaan kansainvälisissä asiantuntijapaneeleissa.

  Mikä on tutkimusinfrastruktuuri?

  Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista.

  Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä. Euroopassa on monia suuria tutkimuksen infrastruktuureja, jotka ovat monikansallisessa käytössä.

  Lisätietoja

  Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?