Tutkimusinfrastruktuurit

  Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista ja perustamista tai olemassa olevien infrastruktuuripalvelujen vahvistamista ja laajentamista.

  Infrastruktuurirahoituksen tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä ja tieteidenvälisyyttä sekä lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta.

  Akatemian keskeinen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja kehittämisen rahoitusmuoto on Tutkimusinfrastruktuurikomitean myöntämä FIRI-rahoitus. Rahoitushakemukset arvioidaan kansainvälisissä asiantuntijapaneeleissa. Mahdollisista FIRI-hauista ilmoitetaan verkkosivuilla kohdassa Avoimet haut. 

  TIK laatii kansallisia tutkimusinfrastruktuurien tiekarttoja, joista voit lukea enemmän osiosta: Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta. Tutustu myös tutkimusinfrastruktuurikomitean laatimaan Tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelmaan vuoteen 2030.

  Mikä on tutkimusinfrastruktuuri?

  Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista.

  Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä. Euroopassa on monia suuria tutkimuksen infrastruktuureja, jotka ovat monikansallisessa käytössä.

  Tutkimusinfrastruktuureilla on monimuotoista vaikuttavuutta ja ne ovat usein tiede- ja teknologiakeskittymän ytimessä. Tutustu infrastruktuureiden vaikuttavuuteen osiossa: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Osaamiskeskittymät.

  Lisätietoja

  Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?