Mikä on Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

  • Rahoitamme tieteellistä tutkimusta, tutkijankoulutusta ja tutkimusympäristöjen kehittämistä avoimen haun ja kilpailun kautta.
  • Toimimme asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
  • Keräämme ja analysoimme ainestoa tieteestä ja tieteen tekemisestä.
  • Hoidamme muita meille annettuja asiantuntijatehtäviä.

Suomen Akatemia tukee korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta kaikilla tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi. Tähtäämme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy.

Vahvistamme tutkimuksen vaikuttavuutta ja tieteen uudistumista rohkaisemalla tutkijoita laatimaan perinteisiä rajoja rikkovia ja riskejä sisältäviä, mutta tieteellisesti korkeatasoisia tutkimussuunnitelmia.

Tuotamme laadukkaita aineistoja ja analyyseja, joilla vahvistamme tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tietoaineistoja kokoamalla ja avaamalla tuemme myös suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvaa uudistamista. Lisäksi teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Vuonna 2021 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoituksellamme rahoitetaan vuosittain noin 3 000 henkilötyövuotta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Rahoituspäätökset vuonna 2019

Osa rahoistamme tulee rahapelitoiminnan voittovaroista. Vuonna 2020 käytimme tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 50,7 miljoonaa euroa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?