Tutkijalle

Akatemiaprofessori

Akatemiaprofessoriksi voidaan valita oman alansa kansainvälisesti arvostettu huippuasiantuntija, jonka tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan. Hänen odotetaan merkittävästi edistävän tutkimusta ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä. Tehtävän hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa enintään viideksi vuodeksi.

Akatemiaprofessorin rahoitus on haettavana noin 2-3 vuoden välein.

Akatemiatutkija

Akatemiatutkijan tehtävän hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa tai tutkimusryhmän palkkaukseen tai tarpeen mukaan muihin kuluihin neljäksi vuodeksi. Akatemiatutkija tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Hän on lupaava nuoren tutkijasukupolven tutkija. Rahoitus tukee akatemiatutkijan tutkimustyötä siten, että hän voi pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä vakiinnuttaa asemansa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä.

Akatemiatutkijarahoitusta haetaan vuosittain talvihaussa.

Kliininen tutkija

Akatemia tukee kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä potilastyötä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa yhteistyössä esimerkiksi yliopistosairaaloiden kanssa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä ja muita tutkijoita tekemään tutkimusta potilastyön ohella.

Kliinisen tutkijan rahoitusta haetaan vuosittain talvihaussa.

Liikkuvuusrahoitus

Akatemia edistää kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvalla liikkuvuusrahoituksella suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä. Rahoitus koskee seuraavia maita: Intia, Japani, Kiina (ml. Taiwan) ja Saksa. Rahoituksella tuetaan erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia väitelleitä tutkijoita.

Liikkuvuusrahoitus on haettavissa syyskuussa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?