Tutkijalle

Akatemiaprofessori

Akatemiaprofessoriksi voidaan valita oman alansa kansainvälisesti arvostettu huippuasiantuntija, jonka tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan. Hänen odotetaan merkittävästi edistävän tutkimusta ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä. Tehtävän hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa enintään viideksi vuodeksi.

Akatemiaprofessorin rahoitus on haettavana noin 2-3 vuoden välein.

Akatemiatutkija

Akatemiatutkijan tehtävän hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa viideksi vuodeksi. Akatemiatutkija toteuttaa tieteellisesti korkeatasoiseksi arvioitua tutkimussuunnitelmaa. Hän on monipuolisesti verkottunut tutkija, jolla on mahdollisuus pätevöityä vaativimpiin tutkijan tehtäviin ja vakiinnuttaa asemansa itsenäisenä tutkijana kansainvälisessä tutkijayhteisössä.

Akatemiatutkijarahoitusta haetaan vuosittain syyskuussa.

Tutkijatohtori

Tutkijatohtorin rahoituksen hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa kolmeksi vuodeksi. Rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, hiljattain tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Tutkijatohtorirahoitusta haetaan vuosittain syyskuussa.

Kliininen tutkija

Akatemia tukee kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä potilastyötä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa yhteistyössä esimerkiksi yliopistosairaaloiden kanssa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä ja muita tutkijoita tekemään tutkimusta potilastyön ohella.

Kliinisen tutkijan rahoitusta haetaan vuosittain syyskuussa.

Liikkuvuusrahoitus

Akatemia edistää kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvalla liikkuvuusrahoituksella suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä. Rahoitus koskee seuraavia maita: Intia, Japani, Kiina (ml. Taiwan), Saksa ja Venäjä. Rahoituksella tuetaan erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia väitelleitä tutkijoita.

Liikkuvuusrahoitus on haettavissa syyskuussa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?