Hakemusten arviointi ja päätöksenteko

Suomen Akatemia painottaa kaikessa tutkimusrahoituksessaan strategiansa mukaisesti korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta kaikilla tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi. Tavoitteena on, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy.  Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa ratkaisukeskeistä ja ilmiölähtöistä tutkimusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikuttavia sekä tieteellisesti korkealaatuisia. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus hankkeiden rahoituskauden koko keston ajan on tärkeää.  Hankkeiden tieteellisen laadun sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden vertaisarviointiin osallistuu sekä kansainvälisiä että kotimaisia asiantuntijoita

Jotta Akatemialle lähetetty hakemus otetaan käsittelyyn ja arvioidaan, tulee sen täyttää haun kelpoisuusedellytykset. Kelpoisuusedellytykset ilmoitetaan hakuilmoituksessa ja hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta tarvittaessa.  Mikäli hakemus tai hakija ei täydennyksestä huolimatta täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia, ei hakemus etene arviointiin, vaan sille tehdään tutkimatta jättämispäätös. Lue lisää tutkimatta jättämisen periaatteista.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan sen mukaan, onko haku tai arviointi yksi- vai kaksivaiheinen. Pääsääntöisesti hakemukset vertaisarvioidaan kansainvälisissä paneeleissa, joista talvihaun paneelit ovat ennalta nimettyjä ja sisällöltään kuvattuja (määriteltyjä). Arvioinnin jälkeen Akatemian luottamuselimien jäsenet tutustuvat hakemuksiin ja niistä annettuihin arviointilausuntoihin. Rahoituspäätökset valmistellaan valmistelukokouksissa ja päätetään esittelystä luottamuselinten päätöskokouksissa. Rahoituspäätökset perustuvat hakemuksen vertaisarviointiin ja Akatemian tiedepoliittisiin tavoitteisiin.

Suomen Akatemia noudattaa kaikessa tutkimusrahoitustoiminnassa vastuullisia toimintatapoja huomioiden esteellisyydet, salassapitosäännökset sekä vastuullisen tieteen eli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, tutkimusetiikan, tieteen avoimuuden, kestävän kehityksen sekä vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteet.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Kuva. Hakemusten arviointi- ja päätöksenteko Suomen Akatemiassa, esimerkkinä syyshaun hakemukset

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?