Hakemusten arviointi ja päätöksenteko

Arviointia koskevat verkkosivusisältömme päivitetään syksyn 2023 aikana talvihaun hakuilmoituksen julkaisuun mennessä. Katso talvihaun tuomat muutokset tiedotteesta.

Suomen Akatemia painottaa kaikessa tutkimusrahoituksessaan strategiansa mukaisesti tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista. Tavoitteena on tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden mahdollistaminen. Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa.

Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa ratkaisukeskeistä ja ilmiölähtöistä tutkimusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikuttavia sekä tieteellisesti korkealaatuisia. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus hankkeiden rahoituskauden koko keston ajan on tärkeää. Hankkeiden tieteellisen laadun sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden vertaisarviointiin osallistuu sekä kansainvälisiä että kotimaisia asiantuntijoita.

Haun päätyttyä Akatemian virkamiehet valmistelevat hakemusten arviointia. Samaan aikaan he tarkastavat hakemukset ja pyytävät niihin tarvittavat korjaukset. Akatemiaan saapuneet hakemukset käsitellään ja arvioidaan sen mukaan, onko haku yksi- vai kaksivaiheinen.

Pääsääntöisesti hakemukset vertaisarvioidaan kansainvälisissä paneeleissa. Arviointipaneelit kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelilausunnon. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Arvioinnin jälkeen Akatemian luottamuselinten jäsenet tutustuvat arviointilausuntoihin ja hakemuksiin. Rahoituspäätökset valmistellaan valmistelukokouksissa ja päätetään esittelystä päätöskokouksissa. Rahoituspäätökset perustuvat pääsääntöisesti hakemuksen vertaisarviointiin ja Akatemian tiedepoliittisiin tavoitteisiin.

Akatemia noudattaa kaikessa tutkimusrahoitustoiminnassa vastuullisia toimintatapoja huomioiden esteellisyydet, salassapitosäännökset sekä vastuullisen tieteen eli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, tutkimusetiikan, tieteen avoimuuden, kestävän kehityksen sekä vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteet.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Kuva. Hakemusten arviointi- ja päätöksenteko Suomen Akatemiassa, esimerkkinä syyshaun hakemukset

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?