Akatemia avaamassa uusia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa

26.11.2020

Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain National Institutes of Health (NIH) ovat alustavasti sopineet Suomi-USA -tutkimusyhteistyön edistämisestä. Yhteistyötä vahvistetaan rahoittamalla yhdysvaltalaisten ja suomalaisten osapuolten välisiä tutkimushankkeita lippulaivojen edustamilla aihealueilla. Akatemia on varannut tutkimusyhteistyön tukemiseen enintään kolme miljoonaa euroa vuodelle 2021. Rahoituksen toteutumisen ehtona on, että parhaillaan loppusuoralla olevat Akatemian ja NIH:n yhteistyöneuvottelut saadaan vietyä onnistuneesti päätökseen.

Yhteistyöllä edistetään tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista

Akatemian ja NIH:n välisissä neuvotteluissa sopivaksi yhteistyön edistämisen pohjaksi on sovittu Akatemian lippulaivaohjelman osaamiskeskittymien edustamat 10 aihealuetta. Tutkimusrahoitusyhteistyötä pilotoidaan vuonna 2021.

Tutkimushankkeilta odotetaan uusia tieteellisiä löydöksiä ja innovaatioita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollossa ja sairauksien ehkäisyssä tai uusien tekoälyyn pohjautuvien terveysteknologioiden kehityksessä.

Rahoitus myönnetään Lead Agency -rahoitusmekanismilla. Siinä varsinainen yhteistyöhakemus jätetään NIH:n järjestämään rahoitushakuun. Hakemuksen suomalaisosapuoli jättää hakemuksen rinnakkaisversion Akatemian verkkoasiointiin. Hakuohjeet suomalaishakijoille on julkaistu Akatemian verkkosivuilla.

”Kansainvälinen yhteistyö vahvojen tiedemaiden, kuten Yhdysvaltojen, kanssa on yksi konkreettisimmista keinoista edistää suomalaisen tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä, että NIH on ollut hyvin kiinnostunut Suomi-USA -tutkimusyhteistyön edistämisestä suomalaisen tutkimuksen lippulaivojen edustamilla aihealueilla. NIH:n kiinnostus rahoittajayhteistyöhön perustuu erittäin korkeatasoiseen tutkimukseemme näillä aihealueilla ja olen iloinen siitä, että voimme näin tukea suomalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden yhteistyötä”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala sanoo.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?